Wikimedia Commons/Averater

Kustannukset kasvoivat, mutta vähemmän kuin oli etukäteen arvioitu.

Göteborgilaisessa Svartedalenin vanhainkodissa päättyy tammikuun lopussa kaksivuotinen kokeilu, jossa hoitajien työpäivät lyhennettiin kahdeksasta tunnista kuuteen tuntiin ansiotasoa alentamatta.

Kokeilun tarkoituksena on ollut parantaa työhyvinvointia, vähentää hoitajien sairauslomia ja parantaa hoidon tasoa. Alustavan arvion mukaan kaikissa tavoitteissa on onnistuttu mainiosti.

Varjopuolena on, että kokeilu nosti vanhainkodin kustannuksia 22 prosentilla eli vuositasolla 6 miljoonalla kruunulla (630 000 eurolla). Tämä johtuu siitä, että Svartedalenin 68 henkilön työvoimaan jouduttiin lisäämään 17 työntekijää kokeilun ajaksi.

Kokeilua ajanut vasemmistopoliitikko pitää työajan lyhentämistä yhä hyvänä pitkän aikavälin ratkaisuna.

Kustannusten vuoksi kokeilua ei jatketa. Tosin sitä ei ollut alunperinkään tarkoitus jatkaa ainakaan suoraan kaksivuotiskauden päätyttyä.

Kustannukset ongelmana

Vanhustenhuollosta Göteborgin kaupunginhallituksessa vastaava vasemmistopuolueen Daniel Bernmar myöntää tiedotusvälineille, että nähtävissä olevassa tulevaisuudessa on liian kallista toteuttaa yleinen työajan lyhennys kaupungin tehtävissä.

ILMOITUS

Bernmar sanoi silti uskovansa, että pitemmällä aikavälillä työajan lyhentäminen on hyvä ratkaisu. Hänen mukaansa yhteiskunnan vaurastuessa on yhä tarpeellisempaa ohjata tulojen kasvua muuhun kuin kulutuksen lisäämiseen.

Bernmar myös huomautti, että kokonaiskustannukset Svartedalenissa nousivat vain puolet siitä, mitä etukäteen oli arvioitu.

Loppuraportin kokeilusta on määrä valmistua maaliskuussa.

Kiinnostusta it-sektorilla

Käytännössä kuuden tunnin työpäivä on ollut keskiarvo, johon on sisältynyt viiden ja seitsemän tunnin vuoroja.

Työaikakokeilu vähensi henkilöstön sairauspoissaoloja 10 prosentilla, joten sijaisten järjestämisen tarve väheni. Koettu työhyvinvointi lisääntyi 50 prosenttia.

Lisäksi hoitajien todettiin käyttävän aikaisempaa enemmän aikaa vanhuksia aktivoivaan ja sosiaaliseen toimintaan puhtaasti hoidollisten toimien ohella.

Göteborgin kokeilu on herättänyt kiinnostusta myös yksityissektorilla, erityisesti it-alan start up -yrityksissä. Tukholmalainen ohjelmistoyhtiö Filimundus otti kuuden tunnin työajan käyttöön viime vuonna.

Toyota-yhtiön Ruotsin huoltokeskuksessa lyhennettiin työaikaa 13 vuotta sitten. Se paransi nopeasti työn tuottavuutta ja edisti yhtiön kannattavuutta. Lyhennetystä työajasta ei ole siellä luovuttu.

Kokeilusta muualla: Vänsterpartiet Göteborg, Expressen GT ja Göteborgs-Posten.

Aiheesta aikaisemmin KU:ssa viime lokakuussa ja toukokuussa.