Lehtikuva/Martti Kainulainen

Järjestöt eivät hyväksy perusoikeuksien rajoittamista minkään ihmisryhmän osalta.

Maahanmuuton ministerityöryhmän viime viikolla julkaisema toimenpidesuunnitelma paperittomien maasta poistamiseksi on nostattanut kansalaisjärjestöt vastarintaan.

Neljätoista kansalaisjärjestöä arvostelee suunnitelmaa: Se ”henkii viestiä menneiltä ajoilta ja vie Suomea yhä enemmän valvontayhteiskunnan suuntaan”.

– Meidän Suomeemme eivät kuulu lisääntyvät turvaamistoimet ja vihjepuhelimet emmekä tule vapaaehtoisesti ilmoittamaan ”havaintojamme” vaikeassa tilanteessa olevista lähimmäisistä poliisille.

Valvonnan kiristäminen murentaa luottamusta kaikkien yhteiskunnan toimijoiden välillä.

Hallitus kaavailee, että myös järjestöt ilmoittaisivat paperittomista poliisille.

– Emme myöskään usko, että tämänkaltaisen valvonnan lisääminen johtaa tavoiteltuun tulokseen vaan päinvastoin, se murentaa luottamusta kaikkien yhteiskunnan toimijoiden välillä, järjestöt toteavat kannanotossaan.

ILMOITUS

Paperittomat ovat paperittomia

Suunnitelmassa puhutaan laittomasti maassa oleskelevista, jolla tarkoitetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen Suomeen jääviä ihmisiä, joita viranomaiset eivät pysty poistamaan maasta.

Suunnitelman mukaan termin ”paperiton” käyttöä tulee välttää. Kansalaisjärjestöt aikovat käyttää paperiton-termiä, koska se kuvaa laajaa aihetta paremmin kuin mikään muu termi.

– Uuspaperittomat, joita toimenpidesuunnitelma koskee, ovat vain yksi ryhmä paperittomien joukossa. Emme ylipäätään erottele ihmisiä heidän maassaolostatuksensa takia emmekä hyväksy perusoikeuksien rajoittamista minkään ihmisryhmän osalta.

Rangaistusten kiristäminen huolestuttavaa

Järjestöt arvioivat ministerityöryhmän suunnitelman sisältävän oikeusvaltion kehityksen ja olemassaolon kannalta huolestuttavia avauksia. Esimerkiksi ulkomaalaisrikkomuksen, joka on nykyisin ulkomaalaislaissa säädetty sakolla rangaistavaksi, rangaistusasteikkoja tullaan tarkastelemaan uudelleen.

Kehotus, että turvaamistoimia tulee ”vähintäänkin hyödyntää täysimääräisesti” on kyseenalainen. Turvaamistoimia tulee käyttää vain, kun lain kriteerit täyttyvät.

Kannanotossa ovat mukana: ADRA Finland säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Changemaker Finland, Global Clinic Turku, Ihmisoikeusliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste ry, Sininauhasäätiö sr, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen Pakolaisapu, Vailla Vakinaista Asuntoa ry ja Vapaa liikkuvuus -verkosto.

Artikkelia muokattu 27.12. klo 11.03: Ingressi vaihdettu. Aiemmasta tekstistä sai väärän käsityksen, että kannanoton laatijoiden mukaan vapaaehtoinen paluu olisi ratkaisu paperittomuuteen.