”Lisäresursseja koulutukseen etenkin heikoimman oppimisen alueille.”

Kuopiossa kokoontunut ensimmäinen Savo-Karjalan Vasemmiston syyspiirikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi diplomi-insinööri (väit) Janne Parkkilan Joensuusta. Varapuheenjohtajaksi valittiin opettaja Kaisa Korhonen Leppävirralta.

Kokouksen kannanotossa Savo-Karjalan Vasemmisto on huolissaan koulutuksen eriarvoistumisesta Suomessa. Vielä kymmenen vuotta sitten Suomi oli Pisa-tutkimusten kärkimaa, mutta alueellinen ja sosiaalinen eriarvoistuminen ovat laskeneet Suomen Pisa-tuloksia vuodesta 2006. Oppilaiden perhetausta vaikuttaa yhä voimakkaammin oppimistuloksiin.

Pisa-tutkimuksen mukaan Itä- ja Länsi-Suomi ovat heikoimman oppimisen alueita Suomessa. Savo-Karjalan Vasemmisto vaatii lisäresursseja koulutukseen erityisesti näille alueille. Puutteet oppilashuollossa, liian suuret koulu- ja ryhmäkoot sekä riittämätön yksilöllinen tuki heikentävät koulujen edellytyksiä huolehtia eniten tukea tarvitsevista oppilaista.

Janne Parkkilan mukaan tyttöjen ja poikien väliset erot oppimistuloksissa kasvavat huolestuttavan nopeasti ja ne ovat jopa OECD-maiden suurimpia. Esimerkiksi lukutaidossa tyttöjen ja poikien välinen ero vastaa runsaan vuoden eroa koulun oppimäärässä.

Yhtenäinen peruskoulu on arvokas ihmiselle itselleen muun muassa oman oppimisen ja työelämään pääsyn vuoksi sekä koko yhteiskunnalle kansakunnan sivistyksen kannalta. Kaikilla Suomessa asuvilla tulee olla yhtäläinen mahdollisuus tasa-arvoiseen perusopetukseen asuinpaikasta ja perhetaustasta riippumatta, vaatii Savo-Karjalan Vasemmisto.