All Over Press/Ismo Pekkarinen

Purematta yksityistämistä ei niellä

Työvoimalapalvelujen yksityistämissuunnitelmia ovat ehtineet jo protestoimaan vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov.

Anderssonin mukaan Sipilän hallitus näyttää siirtävän julkisten palvelujen rippeetkin yritysten hoidettaviksi.

– Veronmaksajien rahoilla paisutetaan yksityisten firmojen voittoja ja julkinen sektori kantaa riskit, Andersson totesi tiedotteessaan viime viikolla.

Hän epäilee, että hallituksen suunnitelmilla moni TE-keskuksen nykyinen työntekijä joutuu turvautumaan yksityistettyihin työnvälityspalveluihin.

Myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Filatov on arvostellut tiedotteessaan hallituksen aikomusta tuoda pakkoyhtiöitys myös työvoimapalveluihin.

ILMOITUS

Filatovin mukaan yksityinen työvälitys on toiminut omalla kapealla sektorillaan julkisten työvoimapalvelujen täydentäjänä. Hänen mielestään ei ole järkeä heittää valtion rahaa sellaiseen, mitä yksityinen sektori tekee muutenkin.

Filatov muistuttaa, että hallitus joutui jo kerran perääntymään aikoessaan yksityistää työttömien haastatteluihin liittyviä viranomaistoimintoja. UP/KL

Hallitus valmistelee työvoimapalvelujen uudistusta sote-kaavalla, valinnanvapaus ja kilpailu etunenässä. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialakatsaus ennakoi, että edessä on suurin työvoimapalvelujen uudistus Suomessa.

TEM:ssä valmisteltavassa uudistuksessa työvoimapalvelujen järjestäjä ja tuottaja aiotaan erottaa selkeästi toisistaan, kuten sotessakin.

Vuonna 2019 toimintansa aloittavat uudet maakunnat ovat suunnitelman mukaan työvoimapalvelujen järjestäjiä. Ne ostavat työnvälitys- ja yrityspalvelut niiden tuottajilta kilpailluilta markkinoilta. Jos maakunnat tarjoavat palveluja, ne tulee yhtiöittää.

– Siirrytään hankkimaan mahdollisimman laajasti palveluja yksityiseltä sektorilta niissä palveluissa, missä se on mahdollista, selvittää työmarkkinaneuvos Jarmo Palm TEM:n työllisyys- ja yrittäjyysosastolta.

Palvelujen ostajina ovat suunnitelmien mukaan maakuntiin perustettavat kasvupalveluyksiköt. Yksiköihin tulee toimintoja TE-toimistojen työvoimahallinnosta ja ELY-keskusten yrityspalveluista.

– Tuottajia voivat siis olla yksityiset yritykset, palvelunsa yhtiöittänyt maakunta tai kolmannen sektorin järjestö.

Epäselvää valmistelujen tässä vaiheessa on Palmin mukaan vielä, voiko työnvälitystoiminnon yhtiöittänyt kunta toimia palveluntuottajana.

Piloteilla kokemuksia

Siirtymistä uuteen palvelumalliin on Palmin mukaan harjoiteltu 13 alueellisella kokeilulla. Piloteilla hankitaan kokemuksia, kuinka paljon, missä asioissa ja millaisissa palveluissa yksityisiä työnvälityspalveluja voidaan hyödyntää.

– Me puhumme tulosperusteisista hankinnoista, yrityksiltä ostetaan kirjaimellisesti työllistymistä. Yritykselle maksetaan siis siitä, että tapahtuu työllistyminen.

Palmin mukaan pieni siivu yrityksille maksetaan myös erimerkiksi asiakaskartoituksista ja palvelutarpeiden selvityksistä.

Lakiesitys lähes valmis

TEM:n työnvälityspalvelujen toimialaraportin mukaan yksityinen työnvälitystoiminta ja varsinkin työvoiman vuokraustoiminta on kasvussa.

Tällä hetkellä se on kuitenkin vain noin 5 prosenttia koko toimialasta. Raportin mukaan yksityinen työllistämistoiminta on 95-prosenttisesti työvoiman vuokrausta.

Työvoimanvuokrausfirmat käyttävät TE-toimistojen työnvälityspalveluja laajasti hyväkseen. TE-toimistojen avoimista työpaikkailmoituksista noin viidennes on Palmin mukaan yksityisten työvoimapalveluyritysten ilmoituksia.

Palmin mukaan työvoimapalveluissa valinnanvapauden periaatteet ovat samantyyppiset kuin sotessa.

– Iso kuva uudistuksesta on selvillä ja lainsäädäntövalmistelut ovat varsin pitkällä. Lakiesitys alkaa olla valmiissa paketissa lähteäkseen lausuntokierrokselle.

Purematta yksityistämistä ei niellä

Työvoimalapalvelujen yksityistämissuunnitelmia ovat ehtineet jo protestoimaan vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov.

Anderssonin mukaan Sipilän hallitus näyttää siirtävän julkisten palvelujen rippeetkin yritysten hoidettaviksi.

– Veronmaksajien rahoilla paisutetaan yksityisten firmojen voittoja ja julkinen sektori kantaa riskit, Andersson totesi tiedotteessaan viime viikolla.

Hän epäilee, että hallituksen suunnitelmilla moni TE-keskuksen nykyinen työntekijä joutuu turvautumaan yksityistettyihin työnvälityspalveluihin.

Myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Filatov on arvostellut tiedotteessaan hallituksen aikomusta tuoda pakkoyhtiöitys myös työvoimapalveluihin.

Filatovin mukaan yksityinen työvälitys on toiminut omalla kapealla sektorillaan julkisten työvoimapalvelujen täydentäjänä. Hänen mielestään ei ole järkeä heittää valtion rahaa sellaiseen, mitä yksityinen sektori tekee muutenkin.

Filatov muistuttaa, että hallitus joutui jo kerran perääntymään aikoessaan yksityistää työttömien haastatteluihin liittyviä viranomaistoimintoja. UP/KL