Lehtikuva/Anni Reenpää

Itse etsitystä koulutuksesta ei enää kulukorvausta, viranomaisten määräämästä sen saa.

Toimihenkilöliitto Erto syyttää hallitusta työttömien ajamisesta passiivisuuteen. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta. Sen perusteella omaehtoiseen työllistymistä edistävään koulutukseen osallistuvalla ei olisi enää ensi vuoden alusta oikeutta päivittäiseen kulukorvaukseen.

”Hänellä, joka passiivisesti odottaa viranomaisen etsimää ja osoittamaa koulutusta, olisi edelleen oikeus kulukorvaukseen”, Erto tulkitsee esitystä.

– Aktiivisimpien työttömien tuloja leikataan säälimättömästi 1.1.2017. Passiivisuudesta saa palkinnon. Jos olet itse etsinyt työllistymistä edistävän koulutuksen, et enää olisi oikeutettu kulukorvaukseen. Jos taas olet passiivisesti odottanut viranomaisen määräystä mennä sen järjestämään koulutukseen, olet edelleen oikeutettu nykyiseen kulukorvaukseen. Aktiivisuudesta rankaiseminen on järjetöntä, toteaa Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Aaltonen pitää aktiivisten työttömien tuloleikkausta massiivisena. Ansiosidonnaisella päivärahalla olevien koulutusaikaiset tulot tippuvat keskimäärin 13 prosenttia. Peruspäivärahalla ja työmarkkinatuella olevien leikkaus on 22 prosenttia.

– Työttömän taloudessa on kyse järkyttävän suuresta summasta, nettona noin 200 eurosta kuukaudessa. Enemmistö häviäjistä on naisia, kauhistelee Aaltonen.

ILMOITUS

Leikkaus koskee 10 000 työtöntä

Kulukorvaukseen oikeuttavaan koulutukseen osallistuu vuosittain 13 000–22 000 työtöntä. Leikkaus koskee vuonna 2017 arviolta 10 000 työtöntä.

– Hallitus laskee säästävänsä uudistuksella parhaimmillaan 47 miljoonaa euroa vuodessa. Kun summaa vertaa 5 miljardin euron työttömyysturvamenoihin, niin säästö on pieni. Tällä lyhytnäköisellä aktiivisuudesta rankaisemisella on varmasti työttömiä passivoiva ja siten työllistymistä hidastava vaikutus. Uudistus voi hyvinkin maksaa lopulta enemmän kuin mitä sillä säästetään, pelkää Aaltonen.

– Vetoan eduskuntaan ja hallitukseen, että tästä passiivisuuteen kannustavasta ja aktiivisuudesta rankaisevasta uudistuksesta luovutaan. Meidän pitää tukea aktiivista ja työllistymistään omaehtoisesti edistävää työtöntä jatkossakin eikä iskeä hänen kukkaroonsa pikasäästöjen aikaansaamiseksi.