All Over Press /Victor Watts/REX

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää helsinkiläisen opiskelija-asunnon tapausta periaatteellisesti tärkenä, koska vihamielisen ilmapiirin luominen lisääntyy koko ajan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä pyytää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa kieltämään natsilipun pitämisen esillä ikkunassa. Tapaus koskee opiskelija-asunnon ikkunassa pidettyä, ulospäin näkyvää lippua. Valtuutettu pitää toimintaa yhdenvertaisuuslain vastaisena häirintänä.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön vuokralainen on pitänyt jo yli kahdeksan kuukauden ajan natsi-Saksan hakaristilippua ja Japanin keisarikunnan toisen maailmansodan aikaista sotalippua asuntonsa ikkunassa sisäpuolella, mutta selvästi nähtävillä. Vuokranantaja on pyytänyt vuokralaista poistamaan liput, mutta hän on kieltäytynyt.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että liput ikkunaan ripustanut henkilö rikkoo yhdenvertaisuuslain häirinnän kieltoa, niin kauan kuin liput ovat ikkunassa nähtävillä vaikkakin liput ovat yksityisasunnossa.

Valtuutettu vetoaa kannassaan yhdenvertaisuuslakiin, jossa muun muassa säädetään, että henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos sillä luodaan ”henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri”. Käyttäytyminen arvioidaan ihmisarvoa loukkaavaksi esimerkiksi silloin, kun sillä osoitetaan perustavanlaatuista kunnioituksen puutetta yksilöä kohtaan esimerkiksi etnisen alkuperän, uskonnon tai vammaisuuden vuoksi.

”Uhkaavaa ja loukkaavaa”

Valtuutetun mukaan tapauksen olosuhteissa häirinnän tunnusmerkit täyttyvät selvästi.

ILMOITUS

– Tämä on periaatteellisesti tärkeä tapaus ajassa jolloin vihapuhe ja vihamielisen ilmapiirin luominen tuntuu vain lisääntyvän. Haluamme, ettei rasismiin ja syrjintään yllyttäviä symboleja levitetä julkisesti Suomessa, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo.

Sekä Natsi-Saksassa että toisen maailmansodan aikaisessa Japanissa kyseenalaistettiin ja loukattiin valtion toimesta järjestelmällisesti tiettyihin ryhmiin kuuluvien yksilöiden ihmisarvoa, henkeä, terveyttä, yhdenvertaisuutta, koskemattomuutta ja vapautta.

– Häirintä syntyy siitä, että pitämällä natsilippua esillä julkisesti, luodaan vihamielinen ilmapiiri tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan. Olemme keskustelleet asiasta muun muassa juutalaisvähemmistöön kuuluvien kanssa ja he kokevat liput ikkunassa erittäin uhkaavana ja syvästi loukkaavana, Pimiä jatkaa.

Lippujen poistamisen vaatiminen tai niiden poistaminen tarvittaessa laillista pakkoa käyttäen ei loukkaa lippujen esillepanijan sananvapautta. Sananvapaudella ei suojata vihapuhetta tai muita mielenilmaisuja jotka syvästi loukkaavat toisten henkilöiden ihmisarvoa.