Lehtikuva/Timo Heikkala

Pääministeri Juha Sipilän mahdolliseen esteellisyyteen liittyviä kanteluja on tehty toistakymmentä ja lisää odotetaan.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) esteellisyydestä on tullut oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle yhteensä toistakymmentä kantelua. Kyse on Sipilän mahdollisesta jääviydestä Terrafamen pääomituksessa.

Nämä selvitykset keskitetään oikeusasiamiehen kansliaan. Asiasta on tänään kertonut esittelijäneuvos Pasi Pölönen STT:lle. Mahdollisesti myös Sipilän oma selvityspyyntö siirtyy oikeusasiamiehelle.

Selvitysten keskittäminen oikeusasiamiehen kansliaan on perusteltua, sillä oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston päätöksentekoa. Yhteydenpito pääministerin ja oikeuskanslerin välillä on tästä syystä tiivistä.

Selvitysten keskittäminen oikeusasiamiehen kansliaan on perusteltua.

Sipilä ennakoi pyytämällä itse selvitystä

Sipilä pyysi itse oikeuskansleria selvittämään jääviytensä lauantaina.

ILMOITUS

Sipilän esteellisyyttä joudutaan selvittämään, koska hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta myönsi sadan miljoonan lisärahoituksen kaksi viikkoa sitten ja julkisuuteen nousivat pääministerin sukulaisten omistukset Katera Steel Oy:ssä.

Yhtiö on saanut puolen miljoonan tilauksen Terrafamelta kilpailutuksen kautta. Sipilä on kiistänyt yhteydenpidon yritykseen, ja myös yhtiön johto on kiistänyt yhteydenpidon.

Esteellisyys päätöskohtaisesti selvitettävä

Katera Steelin omistaja Markku Jauhiainen on viime viikolla vähätellyt Ylelle kaivoksen merkitystä asiakkaana. Hän on todennut, ettei kaivos ole ”tähän mennessä” ollut merkittävä asiakas.

Pääministerin asenteesta jääviyskysymykseen (Ylen pääministerin haastattelutunti 27.11.) kertoo skarppaamisen tarpeesta.

Sipilä ilmoitti, että esteellisyys on arvioitava joka kerta erikseen. Tämä on itsestäänselvää jopa kuntapolitiikassa.

Skarppaamisen paikka voi olla tulevaisuudessa. Hallituksen kärkihankkeisiin ja taloudellisen tuen piiriin kuuluu mahdollisesti uusien hakelämpölaitosten rakentaminen. Näitä valmistaa muun muassa Katera.

Kunnon palomuurit sidonnaisuuksien estämiseksi

Oikeuskansleri on antanut tehtyyn kirjalliseen kysymykseen vastauksen, jonka mukaan Sipilän sidonnaisuusilmoitus on kohdillaan.

Varallisuus yksin ei luo sidonnaisuutta eikä oikeuskansleri katso perusteita tulkita lakia tältä osin laajemmin.

Syntynyt keskustelu osoittaa, että sidonnaisuuksien ilmoituksen laajuutta, sisältöä ja tarkkuutta on syytä arvioida. Politiikkojen ja päätösten uskottavuuden kannalta on olennaista, ettei synny edes epäilystä kytköksistä lähisukulaisten omistamaan yritykseen.

Nykyinen käytäntö ei näytä olevan kaikilta osin selvä, vaikka Sipilä on tulkinnut noussutta kohua vihjailevaksi ja siten perusteettomaksi.