Lehtikuva/Viena Kytöjoki

Koulu jää kuntaan, mutta oppilashuolto on maakunnan järjestämisvastuulla soten jälkeen.

Lapset, nuoret ja heidän perheensä ovat sote-uudistuksen palveluviidakossa vähintäänkin hukassa. Palvelut pirstoutuvat, lähipalveluja katoaa ja tutut ihmiset saattavat kadota ympäriltä.

Lasten oikeuksien näkökulmasta tehty ennakkoselvitys sote-uudistuksen vaikutuksista lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämään ei ole mitään kivaa luettavaa. Moni asia muuttuu, eikä hyvään suuntaan.

Selvityksen ovat laatineet lapsen ihmisoikeuksiin perehtyneet lakimiehet Esa Iivonen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta ja Kirsi Pollari Lastensuojelun Keskusliitosta.

He kirjoittavat toiveikkaaseen sävyyn ja esittävät lasten oikeuksien näkökulmasta monia korjauksia ja ehdotuksia.

Huoli lasten ja nuorten palveluista voi kaikua kuuroille korville. Hallitus päättää lakiesitysten lopullisesta muodosta ja eduskunta lopulta koko sote-uudistuksesta.

ILMOITUS

Koulu kunnassa, oppilashuolto maakunnassa

Lasten ja nuorten palvelut ovat maakunnan ja kunnan vastuulla. Lapsille ja nuorille tärkeät varhaiskasvatus, koulutus ja vapaa-ajan palvelut jäävät edelleen kuntien vastuulle. Oppilashuolto siirtyy maakuntiin, jos hallitus pitää päänsä.

Koulupsykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtäminen maakuntien vastuulle on täysin ristiriidassa oppilas- ja opiskelijahuoltolain tavoitteiden kanssa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa korostetaan koulun yhteisöllisen oppilashuollon merkitystä yksilötyön rinnalla. Oppilashuolto kuuluu koulun jokapäiväiseen toimintaan ja kaikille koulun aikuisille.

Koulupsykologit ja -kuraattorit ovat tässä työssä keskeisiä. Lapsi- ja perhepalvelujen pitäisi olla osa lasten ja nuorten lähiympäristöä.

Lastensuojelun lasten palvelut

Lastensuojelun lasten asema jäänyt hallitukselta lapsipuolen asemaan. Eikä hallituspuolueiden puheenjohtajilla Juha Sipilällä (kesk.), Petteri Orpolla (kok.) ja Timo Soinilla (ps.) ollut asiasta näkemystäkään, kun sitä heiltä perättiin Ylen kuntavaalitentissä ( 27.19. ).

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon järjestämisvastuu on tähän asti ollut kunnilla. Sote-uudistuksessa ei ole selvyyttä, että mitä järjestämisvastuun siirto maakunnille tarkoittaa lastensuojelussa.

Valtaosa lastensuojelun piirissä olevista lapsista on samaan aikaan lastensuojelun avohuollon palveluissa ja yleisissä palveluissa. Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja perheet käyttävät runsaasti opetuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluja.

Sote-uudistuksen jälkeen näistä palveluista vastaa sekä kunta että maakunta. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä toimivat yhteisöt voivat hajota kuin tuhka tuuleen.

Perheiden lähipalvelut karsiutuvat

Lähipalvelut voivat karsiutua huomattavasti, vaikka se kirjataan lakiin. Maakunnat järjestävät palveluja: palvelut keskittyvät ja pirstoutuvat maakuntien yksiköihin, ylikansallisille yhtiöille ja järjestöille.

Lapsille, nuorille ja perheille lähipalvelut, kuten neuvolapalvelut, muut perusterveydenhuollon palvelut ja opiskeluhuollon palvelut ovat tärkeitä palvelun saavutettavuuden vuoksi.

Myös maakuntien palvelutuotanto yhtiöitetään. Selvityksen mukaan yhtiöittäminen tuo tarpeettoman rajapinnan maakunnan palvelutuotantoon, mikä voi haitata lasten ja nuorten sosiaali- ja terveysoikeuksien toteuttamista.

Kirjoittajat esittävätkin, että yhtiöittämistä on syytä arvioida uudestaan.

Monien palvelujen tuottajien viidakossa lasten ja nuorten palveluiden ohjaus ja valvonta on suuri ongelma.