Lehtikuva/Markku Ulander

Lääkkeiden ostamatta jättäminen moninkertaistaa työkyvyttömyysriskin.

Työttömät, työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sekä opiskelijat jäävät usein vaille tarvitsemiaan reseptilääkkeitä niiden kalleuden vuoksi, kerrotaan Kansaneläkelaitoksen tutkimusblogissa. Eduskunta käsittelee parhaillaan diabeetikkojen lääkekorvauksen heikentämistä .

Kelan tutkimustiimin päällikkö Karoliina Koskenvuo kirjoittaa, että vuonna 2011 työttömänä peruspäivärahalla olleista 16 prosenttia oli jättänyt hakematta reseptilääkkeensä apteekista kalliiden hintojen vuoksi. Työttömänä ansiosidonnaisella päivärahalla olleista, työkyvyttömyyseläkkeellä olleista ja opiskelijoista niin oli tehnyt 11 prosenttia. Muista eläkeläisistä lääkkeistä tinkineitä oli 5–6 prosenttia.

Kokoaikatyössä olevista hinnan takia reseptilääkkeitä ostamatta jättäneitä oli runsas kolme prosenttia.

Lääkkeiden ostamatta jättäminen voi tulla yhteiskunnalle kalliiksi, koska se lisää riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Kalliiden hintojen vuoksi reseptilääkkeensä ostamatta jättäneillä riski työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen oli Koskenvuon mukaan noin kolminkertainen lääkkeidensä ostajiin nähden.