Lehtikuva/Milla Takala

Helsingissä maksuttomuus ei lisännyt käyntejä, mutta maksuvaikeuksissa olevien pääsy hoitoon parani ja byrokratia väheni.

Sote-uudistuksessa syntyvien terveydenhuollon omatiimien palveluista olisi järkevää tehdä maksuttomat, ehdottaa ylilääkäri Tiina Hetemaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Asiakasmaksujen osuus omatiimien kuluista on niin pieni, että maksujen perinnän aiheuttamaa ylimääräistä hallintoa on vaikea perustella, hän kirjoittaa THL:n blogissa.

Lisää maksuttomuuden etuja Hetemaan mukaan: palvelujärjestelmä tasa-arvoistuisi, kun omatiimien käynnit olisivat maksuttomia samoin kun käynnit työterveyshuollossa. Järjestelmä virtaviivaistuisi, kun valtion maksuja ei pyöritettäisi Kelan toimeentulotuen kautta. Perimiseen kuluvat henkilötyövuodet käytettäisiin vaikuttavampaan työhön.

Suomessa kunnat päättävät itsenäisesti maksukäytännöistä ja maksujen suuruudesta. Valtioneuvosto on asettanut vain maksimisumman. Tämä on johtanut siihen, että Suomessa on 11 erisuuruista käyntimaksua, 8 erisuuruista vuosimaksua ja 15 erisuuruista sakkomaksua samasta perusterveydenhuollon palvelusta.

Helsinki näyttää suuntaa

Helsinkiläisille eli 11 prosentille suomalaisista terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käynti virka-aikana on maksutonta. Kun maksu vielä oli käytössä, vuonna 2012 terveyslautakunnalle tehty selvitys osoitti, että noin 30 prosenttia terveyskeskusmaksun tuotosta siirtyi kuluihin ja terveyskeskusmaksun osuus terveyskeskuksen rahoituksesta oli alle 0,5 prosenttia kokonaisbudjetista.

Koko maassa terveydenhuollon 19,5 miljardin kokonaisrahoituksesta vastaava asiakkailta perityn terveyskeskusmaksun osuus vuonna 2014 oli 0,2 prosenttia.

Helsingissä maksuttomuuteen liitetyt uhkakuvat eivät ole toteutuneet. Tiina Hetemaa toteaa, että terveysasemille ei syntynyt ruuhkia eivätkä asiakkaat käyneet useammin vastaanotolla kuin aiemminkaan.

Maksuvaikeuksissa olevien potilaiden pääsy hoitoon sen sijaan parani. Byrokratia väheni sekä terveyskeskuksissa että sosiaalivirastossa. Sosiaalivirastossa terveyskeskusten lähettämät lähes 70 000 laskua vuodessa kirjattiin maksettaviksi toimeentulotukena sosiaalitoimen tietojärjestelmään ennen maksuttomuutta. Näistä merkittävä osa oli terveyskeskusmaksuja.