Lehtikuva/Jussi Nukari

Perusturva on viime vuosina parantunut, mutta se ei silti riitä tavanomaisiin menoihin.

Suomalaisista noin 8 prosentin eli 440 000:n henkilön tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen eli heidän tulonsa alittavat minimibudjetin, kerrotaan raportissa Perusturvan riittävyys ja köyhyys, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi torstaina. Julkaisu on kolmas osa Suomen sosiaalinen tila -sarjassa.

Minimibudjettiköyhyys merkitsee Suomessa syvempää köyhyyttä kuin suhteellinen köyhyys tai pienituloisuus.

Suhteellisessa köyhyydessä elää noin 12 prosenttia eli 660 000 suomalaista. Heidän tulonsa alittavat EU:n suhteellisen köyhyysrajan eli Tilastokeskuksen termein pienituloisuusrajan.

Molempien mittarien mukaan köyhien määrän ennustetaan pysyvän yhtä suurena Suomessa vuonna 2016 kuin viimeisimmän tilastotiedon mukaan vuonna 2014.

– Nyt on ensimmäistä kertaa esitetty ajantasaistetut ennusteet sekä suhteelliselle että minimibudjettiköyhyydelle. Köyhyys on moniulotteinen ilmiö ja sosiaalipoliittisen päätöksenteon tulisi perustua useamman kuin yhden köyhyysmittarin seuraamiseen, toteaa tutkimusprofessori Pasi Moisio.

ILMOITUS

Tulojen jääminen alle minimibudjetin on yleisintä yksinasuvilla, yksinhuoltajilla, opiskelijoilla ja työttömillä.

Suurin ero minimibudjetin ja suhteellisen köyhyysmittarin tulosten välillä koskee eläkeläisiä ja iäkkäitä. Eläkeläisistä ja yli 65-vuotiaista 2–3 prosenttia joutuu tulemaan toimeen minimibudjetin alittavilla tuloilla kun taas suhteellisen köyhyysmittarin mukaan 14–15 prosenttia heistä elää suhteellisen köyhyysrajan alapuolella.

Moision mukaan ero selittyy sillä, että minimibudjetin laskelmissa huomioidaan asumismenot, jotka oletetaan omistusasujilla pienemmäksi kuin vuokralla asuvilla.

Perusturva ei riitä välttämättömiin menoihin

Perusturvan riittävyys on parantunut vuosina 2011–2016. Raportin mukaan se ei kaikissa kotitalouksissa silti riitä kohtuulliseen minimibudjetin mukaiseen elintasoon.

Yksin vuokralla asuvan, vähimmäismääräistä sairauspäivärahaa saavan tai perustyöttömyyspäivärahan varassa olevan käytettävissä olevat tulot asumiskustannusten jälkeen ovat ainoastaan 71 prosenttia minimibudjetista. Takuueläkeläisen tulot sen sijaan ovat minimibudjettia hieman suuremmat.