Vasemmisto-opiskelijoiden yleiskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Turun yliopistossa tietojenkäsittelytieteitä opiskelevan Pekka Rantalan.

– Nykyisen hallituksen leikkauspolitiikka on luomassa täysin kestämättömän tilanteen tuleville sukupolville, Rantala sanoo.

– Meidän on tärkeää yhtenäisenä opiskelijoiden rintamana puuttua nykyiseen suuntaan, joka lisää korkeakoulutuksen periytyvyyttä, luokkaeroja ja opiskelijoiden jaksamisongelmia sekä heikentää opiskelijoiden sosioekonomista asemaa. Meidän on rohkeasti taisteltava vastaan hallituksen viestin ollessa, että opiskelijat ovat laiskoja, aikaansaamattomia nyhveröitä. Suomalaisessa yhteiskunnassa ei pitäisi olla tilaa ihmisryhmälle, jota jatkuvasti poljetaan ja jota kaiken päälle kehotetaan aktiivisesti elämään velaksi.

Yhdistyksen varapuheenjohtajiksi valittiin Turun AMK:n Taideakatemiassa teatteri-ilmaisun ohjaajaksi opiskelevan Ida Akkila sekä Savon ammatti- ja aikuisopistossa prosessiteollisuutta opiskeleva Toni Mäkinen.

Vasemmisto-opiskelijat päätti liittyä Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n, Kansainvälinen solidaarisuustyö ry:n ja Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n jäsenjärjestöksi sekä Seta ry:n kannatusjäseneksi.

– Yhteistyö organisaatioiden kanssa, jotka ajavat meidän kanssamme samanlaisia arvoja, avaa meille mahdollisuuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden vaikutustyössä. Odotankin ensivuoden yhteistyötä erityisen innokkaasti, Rantala hehkuttaa.