Lehtikuva/Irene Stachon

Eduskunnan tarkastusvaliokunta kiinnittää huomiota pääkaupunkiseudun merkittävään asumisen ongelmaan. Tarkastusvaliokunta tilaa tutkimushankkeen asuntopolitiikan kehittämisestä ja asumisen tukijärjestelmistä.

Tarkastusvaliokunnan mukaan asuntopolitiikan keskeisenä huolena on nähty pääkaupunkiseudulla asumisen kalleus ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähyys. Valiokunta on kertoo tiedotteessaan, että arvioi mukaan pääkaupunkiseudun asunto-ongelmat voivat heikentää Suomen taloudellista kasvua ja kilpailukykyä.

Tutkimusryhmän on tarkoitus esittää kokonaisarvio ja konkreettisia kehittämissuosituksia.

Asuntopolitiikan kehittämiskohteiden tutkimuksen toteuttaa tutkijaryhmä, joka muodostuu MDI Public Oy:n tutkijoista, Kaupunkitutkimus TA OY:n tutkijasta ja yhdestä tohtoritason tutkijasta. Tulosten on määrä valmistua kesäkuussa 2017.