Jarmo Lintunen

– Seuraavan kerran kun kikyn aikana tullaan esittämään heikennyksiä työnantajan puolelta, kaupan työntekijät marssivat ulos, PAM:n kaupan alan ammattiosastot toteavat.

Kolme suurinta PAMin kaupan alan ammattiosastoa Helsingistä, Tampereelta ja Turusta vastaavat palkka-alea ajavalle Kaupan liitolle, että he ovat olleet mukana talkoissa jo kuusi vuotta.

– Työnantajapuoli on hävyttömästi käyttänyt hyväkseen maltillisia palkankorotuksia ja kasvattanut omaa voittoaan, osastot toteavat yhteisessä viestissään.

Osastot pitävät erittäin härskinä sitä, että vaikka kiky-sopimuksesta ei ole vielä ehditty tehdä edes lopullisia työehtosopimuskirjauksia, niin nyt jo haetaan lisää heikennyksiä äsken sovittuihin asioihin.

Harjoittelijan palkka on jo olemassa

Kaupan liitto toivotti viime viikolla rajatun palkka-alen tervetulleeksi myös kaupan alalle.

ILMOITUS

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala viittasi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja juuri oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia, joille tällainen voisi hyvin soveltua. Hänestä on selvää, että vajailla alkutaidoilla palkan pitää olla pienempi.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut, että se ei pidä kokeilua hyvänä ideana.

Vaikka kyse olisikin vain rajatusta ajasta ja rajatusta työntekijäryhmästä, PAM:n sopimuspäällikkö Rönni-Sällisen mukaan vaarana on yleisen palkkatason lasku. Hän muistutti, että kaupan alan työehtosopimuksessa on jo nyt sovittu harjoittelijan palkoista.

Ammattiosastot muistuttavat, että työehtosopimuksessa on jo olemassa harjoittelijan palkka. Koululaisen palkka on 70 prosenttia ja harjoittelijan palkka 85 prosenttia alimman palkkaryhmän ensimmäisen vuoden palkoista.

Taustalla kalliit aukioloajat

Ammattiosastot arvelevat, että palkka-alepuheiden takaa löytyy muun muassa kauppojen aukiolon vapauttaminen, joka ei ole lisännyt kauppojen kokonaismyyntiä, vaan myynti on vain jakautunut uudelleen.

– Kalliita tunteja, itkevät he. No eikös homma ollut niin, että asiakkaat saavat nyt sitten päättää, koska kaupassa haluavat asioida?

Ammattiosasto palaavat viestissään myös kiky-sopimuksen 24 ilmaiseen työtuntiin.

– Se on vain yksi keino aikaansaada palkka-alea. Ei sillä mitään todellisia työllistymisvaikutuksia kilpailukyvyn muodossa tule olemaan, osastot toteavat ja jatkavat, että nyt unohdetaan kaupan alan yritysten tolkuton vuokratyön käyttö.

– Vuokratyöyrityksillä menee tätä nykyä todella hienosti ja kun tietää että ilmaista tämän palvelun käyttö ei suinkaan ole. Tuntityön hinta on huomattavasti kaupan työehtosopimuksen tasoa korkeampi eikä palkkojen sivukuluissakaan tämän vuoksi ei säästöä synny.

Osastot arvelevatkin, että kauppaverkoston pitäminen väkisin nykyisensuuruisena makselee hieman enemmän kuin myyjien ilta/sunnuntai/lauantailisät.