Suomessa on yli 370 000 luottotietonsa menettänyttä. Ylivelkaantuminen, luottotietojen menettäminen ja ulosottoon joutuminen hankaloittavat elämää monella tavalla.

Ylivelkaantuminen ja luottotietojen menetys syrjäyttävät ihmisiä, ja ne ovat merkittävä työllistymisen este. Suomeen tarvitaan nyt laaja-alainen toimenpidepaketti ylivelkaantumisen vähentämiseksi ja luottotietonsa menettäneiden aseman parantamiseksi. Välillä Sipilän hallituksellakin välähtää, sillä hallitus on luvannut purkaa ulosottoon liittyviä kannustinloukkuja.

Velkaantuneisuudesta ja ulosotosta johtuva kannustinloukku koskee peräti sataatuhatta työtöntä. Kannustinloukku syntyy siitä, että perinnältä suojassa oleva osa tuloista on hyvin alhainen, vain 678 euroa yksin asuvalta. Tämän yli menevistä tuloista ulosotto vie leijonanosan.

Nykymaailman elämän perusedellytysten saatavuus ei valitettavasti ole itsestään-selvyys suurelle joukolle suomalaisia.

Kun tähän lisätään asumistuen ja toimeentulotuen pienentyminen, ei töiden vastaanottaminen ole houkuttelevaa. Työssä käynnistä ei käteen välttämättä jää yhtään enempää.

Hallituksen tulisi selvittää suojaosan ja perintäprosentin sopiva taso. Tärkeää olisi myös huomioida ulosottoon menevät tulot asumistukea laskettaessa. Ylipäätään ylivelkaantuneiden asemaa pitää parantaa. Velkojen korkokuluja on kohtuullistettava ja velkajärjestelyitä parannettava.

ILMOITUS

Sosiaalisella luototuksella ja velkaneuvonnalla voidaan estää ihmisten joutuminen velkavankeuteen. Erilaisia pikalainainstrumentteja ja niiden ehtoja on suitsittava lainsäädännöllä.

Tärkeää on tietysti myös pitää huolta työllisyydestä, sosiaaliturvan riittävyydestä ja asumisen kohtuuhintaisuudesta, hoitaa päihde- ja mielenterveysongelmia sekä tukea ihmisten elämänhallintataitoja, jotta ylivelkaantumista ja luottotietojen menetystä ei ylipäätään pääsisi syntymään.

Monet pankit ja vakuutusyhtiöt kieltäytyvät myöntämästä verkkopankkitunnuksia ja kotivakuutuksia, jos hakijan luottotiedot ovat menneet. Tärkeä parannus luottotietonsa menettäneiden arkeen olisi, jos pankeilla olisi velvollisuus myöntää kaikille verkkopankkitunnukset ja vakuutusyhtiöillä olisi velvollisuus myöntää kotivakuutus ennakkomaksua vastaan jokaiselle.

Näiden nykymaailman elämän perusedellytysten saatavuus ei valitettavasti ole itsestäänselvyys suurelle joukolle suomalaisia. Ilman kotivakuutusta on vaikea saada vuokra-asuntoa, ja ilman verkkopankkitunnuksia on pankkiasiointi työlästä ja kallista ja sähköinen tunnistautuminen vaikeaa.

Nyt tarvitaan konkreettisia toimia. Satojatuhansia suomalaisia ei saa syrjäyttää. Meillä ei ole siihen varaa.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja.