Lehtikuva/John Thys

Yliopistotutkijat arvioivat vapaakauppasopimuksen hyvinvointivaikutuksia.

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus (TTIP) lisäisi bruttokansantuotetta ja hyvinvointia, todetaan Helsingin yliopiston tutkijan Juha Tervalan ja Berliinin vapaan yliopiston tutkijan Philipp Englerin tekemässä tutkimuksessa.

Tervala toteaa Helsingin yliopiston tiedotteessa, että TTIP:n myönteinen vaikutus hyvinvointiin saattaa kuitenkin jäädä ”maltilliseksi”.

Tutkimuksen mukaan vapaakauppasopimus aiheuttaa hyvinvointivaikutuksen, jonka nykyarvo on 1–4 prosenttia alkuperäisestä bruttokansantuotteesta. Hyvinvointivaikutus keskimääräiselle EU-kansalaiselle vastaa noin 460–1 160 euron kertaluonteista lisäkulutusta.

Pääosa hyvinvointivaikutuksesta aiheutuu muiden kaupan esteiden alentamisesta.

– Pääosa hyvinvointivaikutuksesta aiheutuu muiden kaupan esteiden alentamisesta, koska tullit ovat jo entuudestaan matalat, arvioi Tervala.

Vaikutus 0,2–0,4 prosenttia

Tutkimuksen mukaan vapaakauppasopimus lisäisi EU:n ja Yhdysvaltojen bruttokansantuotetta 0,2–0,4 prosenttia. Tulos on lähes samansuuruinen kuin muissa edeltävissä tutkimuksissa, joissa TTIP-sopimuksen on oletettu johtavan yhtä suureen kansainvälisen kaupan liberalisointiin.

ILMOITUS

Jos vaikutus Suomen talouteen olisi sama 0,2–0,4 prosenttia, niin vapaakauppasopimus lisäisi kotimaan bruttokansantuotetta 330–790 miljoonalla eurolla.

Tervala ja Engler katsovat, että tutkimuksen tulokset joka tapauksessa tukevat pyrkimyksiä tehdä TTIP-sopimus.

Kohteena hyvinvointivaikutus

Tutkimuksessa analysoitiin transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden hyvinvointivaikutuksia, kun edeltävät tutkimukset ovat keskittyneet kansainvälisen kaupan ja bruttokansantuotteen muutoksiin. Hyvinvointivaikutus riippuu kulutuksen ja työllisyyden muutoksista.

Tutkimuksessa oletettiin, että TTIP johtaa EU:n ja Yhdysvaltojen välisten tuontitullien poistamiseen ja muiden kansainvälisen esteiden laskemiseen neljänneksellä.

Tutkijat muistuttavat tutkimuksen rajoitteista, koska se sivuuttaa kanavia, joiden kautta TTIP-sopimus voi vaikuttaa hyvinvointiin. Tärkeisiin kysymyksiin liittyviä talouspoliittisia johtopäätöksiä ei pidä tutkijoiden mielestä tehdä yksittäisten tutkimusten perusteella.

Vertaisarvioitavaksi viety tutkimus Welfare Effects of TTIP in a DSGE Model on julkaistu Berliinin vapaan yliopiston keskustelunaloitteena.