Lehtikuva/Jussi Nukari

Eniten heikentyy pienituloisten eläkeläisten, lapsiperheiden, työttömien sekä opiskelijoiden toimeentulo.

Hallitus päättää ensi viikolla vuoden 2017 budjetista. Vaikka ministerien mukaan uusia leikkauksia ei tule, sisältää valtiovarainministeriön esitys mittavat aiemmin päätetyt sosiaaliturvaleikkaukset, jotka siirtävät sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön Sosten mukaan suuren joukon ihmisiä köyhyysrajan alapuolelle. Tulo- ja hyvinvointierot kasvavat.

Sosten mukaan leikkaukset koskevat lähes kaikkia sosiaaliturvaetuuksia. Niiden odotetaan vähentävän valtion menoja 63,8 miljoonaa euroa vuodessa. Ensisijaisten etuuksien leikkaukset kasvattavat ihmisten toimeentulotuen tarvetta ja toimeentulotukimenoja. Toimeentulotukiriippuvuuden lisääntyminen puolestaan pahentaa kannustinloukkuja ja estää työllistymistä.

Suunnitellut leikkaukset heikentävät Sosten mukaan eniten pienituloisten eläkeläisten, lapsiperheiden, työttömien sekä opiskelijoiden toimeentuloa.

Monet leikkauksista kasautuvat samoille kotitalouksille.

Kotitalouksien toimeentuloa heikentävät lisäksi korotukset polttoaineveroon, liikennepolttoaineiden verotukseen, kiinteistöveroon ja ajoneuvoveroon sekä asuntolainan korkovähennyksen asteittainen laskeminen. Niiden yhteenlasketut säästöodotukset ovat lähes 320 miljoonaa euroa.

ILMOITUS

Lapsiperheille monta pommia

Koulutusleikkaukset jatkuvat. Erityisesti 190 miljoonan euron leikkaus ammatilliseen koulutukseen uhkaa Sosten mukaan sulkea nuoria koulutuksen ulkopuolelle.

Esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korottamisesta ratkaistaan vasta budjettiriihessä. Lapsiperheille on joka tapauksessa tulossa lapsilisän heikennys, lasten päivähoito-oikeuden rajaaminen, päivähoitoryhmien suurentaminen, aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus sekä verotuksen lapsivähennyksen poistuminen vuonna 2018.

Soste ihmettelee, että samalla kun kotitalouksien toimeentulon perusedellytyksiä heikennetään, hallitus on tehnyt päätöksen autoveron alentamisesta, esittänyt perintö- ja lahjaveron keventämistä sekä makeisten ja jäätelön veron poistoa. Nämä toimet vähentävät valtion verotuloja arviolta 186 miljoonaa euroa.

Paljon sairastaville kovimmat korotukset

Budjettiesitykseen sisältyy 134 miljoonan euron säästötavoite lääkekorvauksista, josta valtion osuus on 60 miljoonaa euroa. Säästötoimenpide on jatkumoa vuoden 2016 alussa toteutetuille 25 miljoonan euron lääkekorvaussäästöille, jolloin otettiin käyttöön muun muassa kokonaan uusi 50 euron alkuomavastuu lääkekuluissa. Vuoden 2017 leikkaukset ovat koitumassa erityisesti diabeetikkojen maksettavaksi.

Rankimmin maksujen omavastuiden korotus iskee Sosten mukaan niihin, joilla on pienet tulot ja paljon terveysongelmia. Terveydenhuollon korvauksia on leikattu viimevuosina useasti ja kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat kolminkertaistuneet vuodesta 1990 jo ennen viimeisimpiä leikkauksia.