Lehtikuva/Sari Gustafsson

Viikon kysymys

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle muistion postilain uudistamisesta.

Neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm, miksi postilakia uudistetaan?

– Postimarkkinat ovat olleet pidemmän aikaa murroksessa. Kirjeiden määrä laskee ja samoin sanomalehtien volyymit. On hyvä aika päivittää postilaki vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.

Miten uudistus etenee?
– Postilain uudistaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä, jo toteutetussa, luovuttiin valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista.

– Toinen vaihe on isompi uudistus. Siinä katsotaan laajemmin, mitä postilaissa tulee muuttaa ja mitä ei.

ILMOITUS

Mikä on uudistuksen keskeinen tavoite?
– Keskeisintä uudistuksessa on yleispalvelun modernisointi.

Mitä modernisointi tässä tarkoittaa?
– Suurinta huomiota herättää varmaankin postin jakelutiheys. Arviomuistiossa on esillä kaksi vaihtoehtoa, joista yksi on jakelutiheyden säilyttäminen nykyisellään viitenä päivänä viikossa. Toisena esitetään siirtymistä kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn koko maassa.

– Tietenkin voi esittää muitakin vaihtoehtoja. Sitten punnitaan, mikä olisi paras.

Tähän liittyy myös postin kulun nopeus. Ministeriön tiedotteessa tiedotteesta asiasta on jännittävä muotoilu: ”Kirjeiden kulkunopeutta voitaisiin keventää”. Tarkoittaa ”keventäminen” postinkulun hidastumista?

– Kyllä. Kirjeiden kannon nopeudessa voitaisiin käyttää joustavuutta, jonka EU-direktiivikin mahdollistaa.

Muistiossa esitetään kerrostalojakelussa luukkujakelun vaihtoehdoksi lokerikkojakelua. Eikö sellainen ole nytkin mahdollista?
– Ei se ole mahdotonta nykyisinkään, mutta nyt on tarkoitus pohtia, voisiko lokerikkojakelu olla Suomessakin pääsääntö, kuten monissa muissa Euroopan maissa.

Milloin uuden postilain on määrä astua voimaan?

– Tavoitetaikataulun mukaan lakiesitys viedään eduskuntaan syysistuntokaudella ja laki astuu voimaan kesäkuussa 2017.

Ministeriön tiedotteessa kehotetaan avoimeen keskusteluun jokaista koskevasta postilain uudistuksesta. Miten muut kuin viralliset sidosryhmät voivat osallistua avoimeen keskusteluun?

– Kaikki uudistukseen liittyvä materiaali on liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla. Kuka tahansa voi niihin tutustua ja lausua mielipiteensä.

– Muistiossa ei ole kysymys ministeriön linjauksista vaan keskustelun avauksesta.