Vasemmistonuoret

Kaivosyhtiöt voivat vapaakauppasopimusten investointisuojan vuoksi haastaa valtion välimiesmenettelyyn ja lypsää korvauksia oletettujen tuotto-odotusten perusteella, ennakoi Ahlakorpi.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi pelkää Kanadan ja USA:n kanssa neuvoteltavien vapaakauppasopimusten uhkaavan saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ja saamelaisalueen luontoa.

Ahlakorpi ennakoi sopimuksiin sisältyvän investointisuojan aiheuttavan tilanteen, jossa ulkomaiset kaivosyhtiöt painostavat Suomen valtiota avaamaan niille entistä helpomman pääsyn Lapin luonnonvaroihin välimiestuomioistuimen ja jättikorvauksen avulla.

Kanadan ja EU:n neuvottelemaan CETA-sopimukseen investointisuoja jo sisältyy. Komissio ajaa mekanismia voimakkaasti myös USA:n kanssa neuvoteltavaan TTIP-sopimukseen.

Etsintälupa on myönnetty Saamelaiskäräjiä ja paikallisia asukkaita kuulematta.

– Luonnon ja perinteisten elinkeinojen suojeleminen ja demokratian kunnioittaminen ovat ristiriidassa vapaakauppa-ajattelun ja investoijien tuotto-odotusten kanssa, Ahlakorpi toteaa.

– Jos kaivosyhtiöiltä evätään etsintöjen ja kaivauksien jälkeen ympäristölupa tai kaivoslupa ei heru asukkaiden vastustuksen vuoksi, yhtiöt voivat investointisuojan vuoksi haastaa valtion välimiesmenettelyyn ja lypsää korvauksia oletettujen tuotto-odotusten perusteella, Ahlakorpi sanoo.

ILMOITUS

Malmia etsitään Enontekiön saamelaisalueelta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt malminetsintäluvan Geologian tutkimuskeskus GTK:lle Enontekiölle saamelaisalueelle. Kyseessä on ensimmäinen saamelaisalueelle myönnetty lupa uuden kaivoslain aikana. Alue kuuluu lisäksi poronhoito-, erämaa-, Natura- ja soidensuojelualueisiin.

– Etsintälupa on myönnetty Saamelaiskäräjiä ja paikallisia asukkaita kuulematta. Vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ei ole arvioitu, vaikka kaivoslaki siihen velvoittaakin, utsjokinen Ahlakorpi toteaa.

– Suomi on hyväksynyt YK:n alkuperäiskansajulistuksen, mutta Suomi jättää toistuvasti noudattamatta julistusta ja sen kuulemisperiaatetta, eli ei käytännössä ole valmis sitoutumaan edes niihin käytäntöihin, jotka olisivat aivan välttämättömiä alkuperäiskansan selviytymisen kannalta, Ahlakorpi toteaa.

Ahlakorpi osallistui Porissa SuomiAreena-tapahtumaan.