Lehtikuva/Noel Celis

Toiveet kohdistuvat teknologiaan.

Aasian talous on viime vuosikymmeninä kasvanut rajusti. Talouskasvu on ajanut ihmisiä maaseudulta kaupunkeihin, eikä kaupungistumiselle ole loppua näkyvissä.

Vuoteen 2025 mennessä Aasian ja Tyynenmeren alueen väkiluvun arvioidaan nousevan 4,4 miljardiin. Aasian kaupungeissa puolestaan arvioidaan 40 vuoden kuluttua asuvan nykyisen 1,9 miljardin sijaan noin 3,2 miljardia ihmistä.

Samaan aikaan ihmisten tulotaso nousee, minkä uskotaan hyötyjen ohella vaikuttavan esimerkiksi ruuan tuotantoon ja kulutukseen. Vaurastuvien ihmisten lihankulutus kasvaa ja samalla kasvaa veden ja eläinrehun tarve.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan vaikuttavan voimakkaasti väkirikkaassa maanosassa, jossa Aasian kehityspankin ADB:n mukaan elää jo nyt kaksi kolmasosaa maailman aliravitsemuksesta tai ruokaturvan epävarmuudesta kärsivistä ihmisistä.

Riisin, vehnän ja soijapapujen tuotannon arvioidaan lämpötilan noustessa hupenevan jopa kymmeniä prosentteja.

Ilmastonmuutos ei ole ainoa uhka aasialaisten ruokaturvalle. Suuri osa alueen hedelmä- ja vihannessadosta, mutta myös viljasta menetetään jo ennen kuin tuotteet pääsevät markkinoille. Syynä ovat puutteet infrastruktuurissa ja logistiikassa.

ADB tukee ruuantuotantoa vuosittain noin 2 miljardilla dollarilla. Tulevaisuudessa pankki aikoo suunnata investointeja teknologiseen kehitykseen ja siitä saatavien kokemusten jakamiseen ja hyödyntämiseen.