Lehtikuva/Leon Neal

Raportissa katsotaan, ettei Britannia täytä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia koskevia velvoitteitaan.

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien komitea esittää tuoreessa raportissaan ”vakavan huolestumisensa” leikkauspolitiikan seurauksena kasvaneesta eriarvoisuudesta Britanniassa.

Komitean mukaan sosiaaliturvan saamiseen asetetut rajoitukset sekä sen määrälliset leikkaukset kohdistuvat suhteettomasti heikommassa asemassa oleviin ihmisiin kuten naisiin, nuoriin, etnisiin vähemmistöihin ja vammaisiin.

Raportin kirjoittavat katsovat Britannian leikkauspolitiikan tämän vuoksi loukkaavan sen velvoitteita ihmisoikeuksia kohtaan.

Raportti on komitean ensimmäinen David Cameronin pääministerikaudella. Edellinen julkaistiin vuonna 2009.

Epäoikeudenmukainen verotus

Raportissa kiinnitetään huomiota siihen, että köyhien verotaakka Britanniassa on noussut ja rikkaiden pienentynyt, koska maassa on korotettu arvonlisäveroa ja alennettu perintöveroa ja yhtiöveroja.

ILMOITUS

Komitea suositteleekin Britanniaa omaksumaan sosiaalisesti tasapuolisemman verotuksen sekä edelleen suitsimaan veronkiertoa.

Raportin päätelmien perusteena ovat tiedot työttömyydestä, ruoka-avun käytöstä, asuntopulasta, mielenterveyshoidon ongelmista sekä maahanmuuttajien syrjinnästä.

Komitea on myös huolissaan prekariaatin kuten nollatuntisopimuksilla työskentelevien asemasta.

Yhteenvetona raportissa katsotaan, ettei Britannia täytä ”velvoitettaan mobilisoida käytettävissä olevat resurssit taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien toteuttamiseen”.

Raportti on kirjoitettu ennen Britannian EU-kansanäänestystä.

Asiantuntijoiden komitea

YK:n taloudellisen, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien komitea (CESCR) koostuu 18 asiantuntijajäsenestä, jotka ovat jäsenmaiden valitsemia mutta toiminnassaan riippumattomia. Heidän toimikautensa on nelivuotinen.

Komitean tehtävänä on tarkkailla taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICESCR) toteutumista. Komitea laatii säännöllisesti raportteja sopimuksen ratifioineista maista.

Suurin osa YK:n jäsenmaista on ratifioinut sopimuksen. Suurista maista Yhdysvallat on allekirjoittanut sopimuksen, mutta ei ole ratifioinut sitä.