”Epätasa-arvoon ja syrjintään liittyvät kysymykset ovat muissa puolueissa marginaalissa.”

Suomeen perusettiin keskiviikkoiltana Feministinen puolue. Puolueyhdistys aikoo kerätä vaadittavat 5 000 kannattajakorttia ja rekisteröityä puolueeksi vielä ennen kevään 2017 kuntavaaleja.

Feministinen puolue nostaa politiikan keskiöön antirasismin ja syrjimättömyyden periaatteen.

– Tällä hetkellä tasa-arvokehitys kulkee taaksepäin, siksi tarvitaan feminististä politiikkaa, sanoo Maryan Abdulkarim, yksi puolueen perustajista.

Hänen mukaansa epätasa-arvoon ja syrjintään liittyvät kysymykset ovat muissa puolueissa marginaalissa. Feministisessä puolueessa ne ovat politiikan lähtökohta.

Puolueen toisen perustajan Katju Aron mukaan politiikasta tuntuu kadonneen näkemys siitä, minkälaista yhteiskuntaa puolueet haluavat rakentaa.

ILMOITUS

– Feministisellä puolueella on visio tasa-arvoisesta ja vauraasta Suomesta, jossa hyvinvointi kuuluu kaikille. Visio on mahdollista toteuttaa, jos poliittista tahtoa siihen löytyy.

Puolueen perustajien mielestä perinteiset poliittiset ideologiat eivät ole onnistuneet ratkaisemaan syrjintää, seksismiä ja rasismia, jotka tiedetään yhtä lailla kapitalististen kuin sosialististen järjestelmien ilmiöiksi.

Feministisen puolueen mukaan ei riitä, että poliittiset puolueet sitoutuvat tasa-arvon edistämiseen, jos niiltä puuttuu näkemys siitä, millä keinoilla päämäärä voidaan saavuttaa.

Puolue syntyi Aron ja Abdulkarimin aloitteesta. Vaikka he molemmat toimivat myös Naisasialiitto Unionin puheenjohtajistossa, on puolue täysin itsenäinen hanke. Aro ja Abdulkarim kutsuivat hankkeen valmisteluun mukaan joukon ihmisoikeus- ja tasa-arvotyön ammattilaisia, aktiiveja ja tutkijoita, jotka ovat osallistuneet puolueen poliittisen linjan määrittämiseen.

Perustavan kokouksen jälkeen vetovastuu siirtyy puolueyhdistyksen hallitukselle ja sen jäsenistölle, joka pääsee vaikuttamaan puolueen kuntavaaliohjelman sisältöön suoran demokratian kautta.