Jussi Joentausta

Lukijatutkimus

Tehtiin sähköpostilla Kansan Uutisten tilaajille ja tilauksensa lopettaneille sekä vasemmistoliiton jäsenille toukokuun alussa.

Kyselyyn vastasi 806, joista puolueen jäseniä on 662 ja ei-jäseniä 144.

Miehiä vastaajista on 64 prosenttia ja naisia 36 prosenttia.

Vastaajat jakautuivat: Helsinki 25 %, Uusimaa ja Pirkanmaa 12 %, Varsinais-Suomi 11 %, Savo-Karjala, Keski-Suomi ja Oulu 7 %, Häme 6 %, Vaasa 4 % sekä Lappi ja Satakunta 3 % ja Kaakkois-Suomi 2 %.

Kansan Uutisten lukijatutkimus antaa kannustavaa ja hyvää palautetta uudistuneesta lehdestä.

Kansan Uutisten lukijatutkimuksen mukaan viikkolehden ja verkkolehden uudistus saa lukijoilta hyvää palautetta.

ILMOITUS

Lukijat kokevat Kansan Uutiset vastuulliseksi, ammattitaitoiseksi, ajankohtaiseksi ja luotettavaksi. Sekä lehden että verkon ajankohtaisjutut saavat kaikkein korkeimmat pisteet. Kansan Uutiset on myös aktiivinen mielipidevaikuttaja, ja sen itsetunto on kohdillaan.

Nuoret lukijat kaipaavat lisää objektiivisuutta, mutta pitävät lehteä kuitenkin modernimpana kuin muut lukijat.

Alle 30-vuotiaat lukijat arvioivat muita vastaajia huomattavasti useammin Kansan Uutiset älykkääksi ja itsetuntoiseksi. He kaipaavat kuitenkin enemmän edelläkävijän otetta ja aktiivisuutta. Muutoin kiiteltyyn lehden ulkoasuun alle 30-vuotiaat suhtautuvat jossain määrin kriittisesti.

Nuoruus ja viihdyttävyys eivät kuvaakaan lehteä kovin hyvin. Alle 30-vuotiaiden lukijoiden määrä on kuitenkin kasvanut. Muutos vastaa myös vasemmistoliiton muutoksessa olevaa jäsenkuntaa.

Ajankohtaisjutut ja ulkomaat vetävät

Mielenkiintoisimmiksi juttutyypeiksi Kansan Uutisten viikkolehdessä koetaan ajankohtaisjutut ja ulkomaan jutut. Myös kolumneja, asiantuntijoiden Horisontti-kirjoituksia, Guardian- käännösjuttuja, pääkirjoituksia sekä Viimeinen sana -kolumneja pidetään kiinnostavina.

Lukijakunta arvostaakin näkemyksellisiä juttuja.

Viikkolehdessä ovat suosittuja poliitikkokolumnit kuten vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekosen kirjoitukset. Myös Peter Lodeniuksen ja Peik Johanssonin ulkomaita luotaavat Pintaa syvemmältä -kolumnit ovat kiinnostavimpien kärjessä.

Tänä vuonna aloittanut Markus Jäntti, muutaman vuoden kulttuurista kirjoittanut Otso Kantokorpi ja pitkän linjan esseisti Pirjo Hämäläinen ovat myös kärkipäässä. Kolumnistien väliset erot ovat varsin pieniä, ja myös lehden muut kolumnistit saavat tasaisesti kiitosta.

Naisten ja miesten välillä on jonkin verran painotuseroja. Miehet arvostavat naislukijoita enemmän jalkapallokolumneja ja naiset puolestaan selkeästi miehiä useammin kulttuurijuttuja. Muutoin kiinnostuksen kohteet ja arvostukset jakautuvat melko tasaisesti sukupuolten välillä.

Verkkolehti vetää kävijöitä

Uudistunut Kansan Uutisten viikkolehti on ilmestynyt nyt vajaat kolme kuukautta. Verkkolehti kansanuutiset.fi uudistui jo viime syksynä. Paperilehden nimi muutettiin perinteiseen Kansan Uutiset -muotoon. Tästä tulee kiitosta myös lukijoilta.

Kansan Uutiset on panostanut viikkolehden rinnalla verkon kehittämiseen. Tämä on tuottanut hyvää tulosta. Verkkolehden käyntimäärät ovat olleet nousussa, ja käyntejä on reilusti yli puoli miljoonaa kuukaudessa.

Toukokuussa käyntejä oli yli 560 000.

Kävijät kokevat verkkolehden pääsääntöisesti helppokäyttöiseksi ja kiinnostavaksi. Päivittäin lukevien ikähaitari ulottuu nuorista aina 65-vuotiaisiin, ja he tulevat suurimmaksi osaksi Helsingin, Pirkanmaan, Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen alueilta.

Vastanneista lehden lukijoista noin 20 prosenttia lukee päivittäin verkkolehteä. He pitävät erityisen kiinnostavina kotimaan, talouden ja ulkomaan juttuja.

Verkkoa aktiivisesti seuraavat ovat bonganneet Kansan Uutisten blogistit mielenkiintoisiksi. Verkkolehden ulkoasu saa hyvän arvosanan.

Tilaus kiinniraha pussista

Yleismielikuva Kansan Uutisista on positiivinen. Lehden tilaamisen esteenä ovat ylivoimaisesti useimmiten taloudelliset syyt, ja vasta toiseksi esteenä tulevat lehden sisältöön liittyvät odotukset. Etenkin alle 30-vuotiaat nuoret, jotka eivät tilaa lehteä, kaipasivat myös sisältöön muutoksia.

Lukijoista, joille ei tule omaa lehteä, lähes 60 prosenttia lukee lehteä kirjastossa, kolmannes ystävänsä tai tuttavansa luona ja reilu 10 prosenttia työpaikalla.

Lukijatutkimus

Tehtiin sähköpostilla Kansan Uutisten tilaajille ja tilauksensa lopettaneille sekä vasemmistoliiton jäsenille toukokuun alussa.

Kyselyyn vastasi 806, joista puolueen jäseniä on 662 ja ei-jäseniä 144.

Miehiä vastaajista on 64 prosenttia ja naisia 36 prosenttia.

Vastaajat jakautuivat: Helsinki 25 %, Uusimaa ja Pirkanmaa 12 %, Varsinais-Suomi 11 %, Savo-Karjala, Keski-Suomi ja Oulu 7 %, Häme 6 %, Vaasa 4 % sekä Lappi ja Satakunta 3 % ja Kaakkois-Suomi 2 %.