Lehtikuva/John Thys

Kirjoittajina muun muassa Gianis Varoufakis ja William Mitchell.

Euro ei nykymuodossaan toimi. Tämä on lähtökohta ajatuspaja Vasemmistofoorumintiistaina julkaisemassa raportissa Eurosta ulos vai euro uusiksi?

Raportti purkaa aihetta kahdesta vasemmistolaisesta näkökulmasta.

– Raportti tarjoaa vaihtoehtoja euroeliitin ajamalle talouskuripolitiikalle, kertoo raportin toimittanut väitöskirjatutkija Patrizio Lainà.

– Raportin kirjoitusten punaisena lankana on ajatus siitä, että eurojärjestelmän nykytilanne on kestämätön. Ongelmia lähestytään toisaalta euron kehittämisen, toisaalta euroeron näkökulmasta. Tarkoituksena on nostaa keskusteluun vasemmistolaisia vaihtoehtoja euroeliitin kaavailemalle, talouskuriin perustuvalle liittovaltiokehitykselle.

Raportin kirjoittajat ovat tunnettuja kansainvälisiä ja kotimaisia nimiä. He käyvät myös dialogia keskenään.

ILMOITUS

Kreikan entinen valtiovarainministeri, taloustieteen professori Gianis Varoufakis lähestyy aihetta eurojärjestelmän uudistamisen ja solidaarisen liittovaltiokehityksen kannalta. ”Paluu kansallisiin valuuttoihin ei edesauttaisi demokratiaa”, hän kirjoittaa.

Tutkija Antti Ronkainen pitää kommentissaan Varoufakisin ehdotusta hyvänä, mutta poliittisesti epärealistisena. Lisäksi hän suomii Varoufakisia rahaliiton purkamisen tai yksittäisten jäsenmaiden eroamisen sulkemisesta poliittisten tavoitteiden ulkopuolelle.

Taloustieteen professori William Mitchell taas on sitä mieltä, että Suomen tulisi jättää euro. ”Mikäli Suomi jää osaksi euroaluetta, sillä on edessään talouden stagnaatio, työttömyysasteen nousu ja lisääntyvä köyhyys”, hän toteaa.

Tutkija Katarina Sehm Patomäki tunnistaa Mitchellin nimeämät ongelmat, mutta väittää, että ne voidaan ratkaista myös eurojärjestelmää uudistamalla. Sehm Patomäen mukaan ongelmat ovat globaaleja eivätkä johdu yksin eurosta.

Raportissa perehdytään myös euron historiaan ja nykytilaan. Tutkija Lauri Holappa käy tekstissään läpi euroalueen valuviat, niiden historialliset taustat sekä sen, miten niitä on eurokriisin jälkeen pyritty korjaamaan.

Raportti on luettavissa Vasemmistofoorumin verkkosivuilla vasemmistofoorumi.fi