IPS/Kristin Palitza

Vuoteen 2050 mennessä Afrikan keskilämpötilojen ennustetaan nousevan 1,5–3 astetta.

Ilmastonmuutos uhkaa vakavasti elinmahdollisuuksia ja kehitystä Afrikassa. Vaarassa ovat ihmiset, ekosysteemit ja ainutlaatuinen luonnon monimuotoisuus, varoittaa YK:n ympäristöjärjestö Unep

Köyhyys ja alhainen kehitysaste heikentävät 54 valtion ja 1,2 miljardin asukkaan Afrikan mahdollisuuksia sopeutua muutoksiin.

Unep on listannut Afrikkaan kohdistuvia uhkia hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) ennusteiden pohjalta. Sateen varassa olevien viljelykasvien sadot voivat paikoin kutistua jopa puolella vuoteen 2020 mennessä.

Samaan aikaan paheneva pula puhtaasta vedestä uhkaa 75–250 miljoonaa afrikkalaista. Vuoteen 2030 mennessä malariatartunnalle altistuu 90 miljoonaa afrikkalaista lisää.

Vuoteen 2050 mennessä Afrikan keskilämpötilojen ennustetaan nousevan 1,5–3 astetta. Kuivan tai puolikuivan alueen osuus maanosan pinta-alasta kasvaa 5–8 prosenttia vuoteen 2080 mennessä. Samaan aikaan Saharan eteläpuolisen Afrikan luonnonpuistojen nisäkäslajeista 25–40 prosenttia käy uhanalaisiksi.

Englanninkielinen versio