Suohpanterror eli Suopunkiterrori kritisoi luonnonvarojen riistoa ja saamelaiskulttuurin kaupallistamista.

Suomen arvostelijain liitto ry. SARV palkitsi torstaina Kritiikin Kannuksilla anonyymin taiteilijaryhmä Suohpanterrorin.

Vuodesta 2012 toiminut saamelaistaiteilijoiden ryhmä on murtautunut lyhyessä ajassa suuren yleisön tietoisuuteen ja taidemaailman arvostetuksi toimijaksi. Pääasiassa Saamenmaalta käsin toimiva nuorten kuvataiteilijoiden kollektiivi on ennen kaikkea aktivistiryhmä. Suohpanterror käyttää julistetaidetta ja performanssia kiinnittääkseen huomion Suomen alkuperäiskansan asemaan.

Suohpanterrorin taidetta on nähty muun muassa Kiasmassa, Mäntän kuvataideviikoilla sekä Helsingin Taidehallissa.

Vuonna 1961 perustettu Kritiikin Kannukset -palkinto jaetaan vuosittain suomalaiselle luovalle tai esittävälle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle ansiokkaasta suorituksesta jollakin taiteen alalla.

Palkinto annetaan tunnustuksena parhaasta vuoden aikana tapahtuneesta taiteellisesta läpimurrosta tai siihen verrattavasta suorituksesta lähinnä nuorille taiteilijoille.

ILMOITUS

Areenana sosiaalinen media

SARVin mukaan Suohpanterror käyttää taiteen kieltä iskevästi ja taiten.

Suohpanterror, eli suopunkiterrori, viittaa saamelaiskulttuurin ja sen puolesta tehtävään aktivismiin. Ryhmän julistetaiteessa yhdistyvät taiteen historian ikonit ja populaarikulttuurin kuvasto dokumentaarisiin aiheisiin. Julisteet kuvaavat tehokkaasti saamelaisten asemaa nyky-Saamenmaalla. Ryhmä on kritisoinut muun muassa Saamenmaan luonnonvarojen riistoa, saamelaiskulttuurin kaupallistamista ja omimista sekä alkuperäiskansan näkökulman sivuuttamista poliittisessa päätöksenteossa.

Se on puhunut alkuperäiskansaan kohdistuvasta rasismista ja saamelaisten oikeudesta kulttuuriin ja saamelaiseen identiteettiin. Suohpanterror on kiinnittänyt huomiota myös siihen, kuinka Suomi ei ole ratifioinut alkuperäis- ja heimokansojen asemaa koskevaa kansainvälistä ILO 169 -sopimusta.

Suohpanterror-taiteilijaryhmän erityisiin ansioihin kuuluu julkisen tilan innovatiivinen käyttö. Ryhmä on hyödyntänyt erityisen taitavasti internetiä ja sosiaalista mediaa julkisessa tilassa tapahtuvan taiteen areenana. Näin Suohpanterror on kuulunut kirkkaana äänenä myös perinteisten taideinstituutioiden ulkopuolella.

Suohpanterror on kaikkien aikojen ensimmäinen Kritiikin Kannukset saava anonyymi taiteilijaryhmä.