Lehtikuva/Vesa Moilanen

Hallitus arvioi noin 10 000 työttömän saavan työmahdollisuuden työttömyysturvaan tehtävillä muutoksilla

Työttömyysturvaan esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on kannustaa aktiiviseen työn hakemiseen.

Jatkossa työtön ei enää voisi kieltäytyä kokoaikatyöstä sen vuoksi, että työttömyysturva on suurempi kuin palkka ja työn vastaanottamisesta aiheutuvat kulut.

Hallitus on myös pidentämässä karenssia. Jos työtön kieltäytyy varmasta työpaikasta, hänelle asetettaisiin 90 päivän karenssi nykyisen 60 päivän sijaan.

Jos oman alan työtä ei ole tarjolla, voidaan TE-toimistossa jo työttömyyden alussa tarjota muun alan työtä.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) mukaan ammattisuojaa ei kuitenkaan olla poistamassa, vaan ammattisuoja muuttuu yksilökeskeiseksi. Ammattisuojakysymys ratkaistaan Lindströmin mukaan tapauskohtaisesti. Hän viittasi tiedotustilaisuudessa terveen järjen käyttöön.

ILMOITUS

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan työttömyysturvaan liittyviä muutoksia.

– Olen tyytyväinen tuleviin uudistuksiin. Työttömyysturva tukisi jatkossa työn löytämistä ja yrittäjäksi ryhtymistä. Samalla työttömyysturvaan nyt tehtävät tarkennukset kannustavat työnhakuun. Näin turvaamme työllisyysmäärärahojen riittämisen myös tulevaisuudessa. Arvioimme, että noin 10 000 työttömälle avautuu työmahdollisuus, ministeri Jari Lindström sanoo.

Työnhakualue laajenee

Valtion rahoittamaa työttömyysturvaa käytettäisiin jatkossa työttömän starttirahaan, palkkatukeen ja liikkuvuusavustukseen. Uudistus tuo joustavuutta työllisyysmäärärahojen käyttöön ja takaa niiden riittävyyden.

Peruspäivärahan eli noin 700 euron suuruista starttirahaa voitaisiin myöntää enintään vuodeksi. Palkkatuki olisi jatkossa enintään 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista, mikä tekee sen käytöstä joustavampaa. Palkkatuen suuntaamisessa otetaan entistä enemmän huomioon pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy.

Liikkuvuusavustus on uusi tuki, jossa yhdistetään nykyinen matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus. Tuki voisi olla enintään kahden kuukauden peruspäiväraha eli jopa 1 400 euroa. Tuki kannustaa laajentamaan työnhaun aluetta.

Muutokset ovat ensin kaksivuotisia, jonka jälkeen muutoksia arvioidaan ja niiden jatkosta päätetään.

Aktiivista työnhakua

Työttömien tulisi osallistua pääsääntöisesti kaikkiin heille tarjottuihin palveluihin. Samalla työttömien palveluita TE-toimistoissa kehitetään. Työtarjouksia, työnhakuvalmennuksia ja omaehtoista työnhakua lisätään.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa. Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti työn vastaanottamista koskevan lakiesityksen kuusi viikkoa kestävällä lausuntokierrokselle.

Muutokset ovat osa hallituksen kehysriihessä 5.4.2016 sopimaa työllisyyspakettia.