Lehtikuva/Sari Gustafsson

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan vuonna 2012 julkinen sektori osti yksityisiltä toimijoilta sosiaali- ja terveyspalveluita vähintään 2,7 miljardilla eurolla. Erityisesti hoiva- ja terveysalan suuret yritykset ovat kasvaneet voimakkaasti. Sote-uudistus lisää yksityisten toimijoiden osuutta markkinoilla. Asiakkaan valinnanvapautta halutaan lisätä, mutta valinnanvapauden laajuudesta on näkemyseroja.

Maan hallitus näkee yksityisen sektorin kasvun pelkästään hyvänä asiana. Myös EK kannattaa ratkaisuja, joilla laajennetaan yksityisen sektorin toimintaa.

Tuntuu siltä, että vastakkaiset näkemykset eivät saa riittävästi tilaa julkisessa keskustelussa ja ne vaiennetaan helposti leimaten ”ajojahdiksi” yksityistä sektoria kohtaan. Asiasta on kuitenkin voitava keskustella myös mediassa ilman, että kritisoijaa syytetään Suomen ajamisesta Kreikan tielle.

Yksityisen sektorin kasvu on näkynyt SuPerin edunvalvonnassa. Työehtosopimusrikkomusten määrä on kasvanut merkittävästi. Myös liian pieni henkilöstömitoitus vanhustenhoidossa on iso ongelma.

SuPerin jäsenmäärä yksityisellä sektorilla kasvaa noin 1 500 jäsenellä vuodessa. Edunvalvontaan tulevista riitajutuista 60 prosenttia koskee yksityistä sektoria. Työntekijöillä ei myöskään ole aitoa mahdollisuutta tuoda ongelmia esiin kuten omavalvonta edellyttää, sillä he pelkäävät työpaikkansa menettämistä.

ILMOITUS

Useat yksityisen sektorin työnantajat ja heidän etujärjestönsä haluavat lisätä paikallista sopimista ja heikentää työntekijöiden edustajien eli luottamusmiesten roolia. Todellisuudessa paikallista sopimista halutaan muuttaa niin, että jokainen työntekijä neuvottelisi itse palkkansa ja muut työsuhteen ehdot. Pahimmillaan se tarkoittaisi pätkätyötä, työvuoroon kutsumista lyhyellä varoitusajalla ja pientä palkkaa. Aina vedottaisiin huonoihin aikoihin.

Sote-alan yksityistämisellä on myös suuret yhteiskunnalliset vaikutukset. Pätkätyöt ja epävarmuus työsuhteen jatkuvuudesta näkyvät lisääntyvänä vuokra-asuntojen tarpeena. Perheen perustaminen viivästyy, mikä pahentaa entisestään tulevaisuuden väestörakennetta. Työntekijöiden ostovoiman laskun seuraukset näkyvät välittömästi kotimaisessa kysynnässä, työllisyydessä ja verotuloissa.

On olemassa myös hyviä yksityisen sektorin työpaikkoja, jotka kantavat huolta työntekijöiden hyvinvoinnista, asiakastyytyväisyydestä ja työpaikan vetovoimaisuudesta. Yritystoiminnan lähtökohtana on kuitenkin aina voiton tuottaminen omistajalle. Ovatko nyt menossa epäisänmaalliset talkoot, jossa yritysten omistajista leivotaan miljonäärejä, jotka pahimmassa tapauksessa siirtävät omistuksensa ja saamiensa voittojen verotuksen ulkomaisiin veroparatiiseihin?

Silja Paavola on Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja.