Lehtikuva/Vesa Moilanen

Onko hallituksella jotain naisia vastaan, kysyy vasemmistoliiton puheenjohtaja.

Suomen hallituksen ensimmäinen tasa-arvo-ohjelma julkaistiin vuonna 1997. Sen jälkeen jokainen hallitus on laatinut omansa, mutta Juha Sipilän hallitukselta se puuttuu vuosi eduskuntavaalien jälkeen. Viime kesänä se luvattiin ”kuluvan vuoden aikana”, siis vuoden 2015 loppuun mennessä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, milloin tasa-arvo-ohjelma vihdoin julkaistaan, ja miten hallitus arvioi lakiesitystensä sukupuolivaikutukset.

Tällä hetkellä hallituksen ainoa kannanotto on sen ohjelman lause, että ”naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia”.

Valitettavasti tämä ei pidä paikkaansa, Arhinmäki kirjoittaa blogissaan maanantaina.

”Sukupuolten välisessä tasa-arvossa on edelleen lukuisia ongelmia, kuten palkka- ja eläke-erot, perheen ja työn yhteensovittamisen kysymykset, sukupuolittunut väkivalta, ja perhevapaiden epätasainen jakautuminen”, hän luettelee.

ILMOITUS

Jotain naisia vastaan?

Onko hallituksella jotain naisia vastaan? Arhinmäki kysyy kirjoituksensa otsikossa.

Tähän viittaavia esimerkkejä on paljon.

Hallitus on alusta alkaen jättänyt lakiesitystensä sukupuolivaikutukset arvioimatta.

Leikkaukset julkisen puolen lomarahoihin tuntuvat eniten kuntasektorilla, jossa 80 prosenttia työntekijöistä on naisia. Synnytysikäisiin naisiin puolestaan osuu hallituksen suunnitelma sallia alle vuoden mittaiset perusteettomat määräaikaiset työsuhteet.

Leikkauslistalle päätyneen vuorotteluvapaan käyttäjistä valtaosa on naisia. Naisvaltaisella sosiaali- ja terveysalalla taas tärkeän ammatillisen aikuiskoulutustuen puolittaminen on viemässä pieni- ja keskituloisilta mahdollisuuden aikuisopiskeluun.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja päivähoidon ryhmäkokojen suurentaminen johtavat opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan yli 2 000 työntekijän irtisanomiseen. Tämän seurauksena perheen ja työn yhteensovittaminen vaikeutuu, sillä mitä heikompilaatuisia päivähoitopalveluita on tarjolla, sitä todennäköisemmin äidit jäävät pois työelämästä kotihoidon tuen varaan.

Rehula luvannut neljästi

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Juha Rehula on luvannut tasa-arvo-ohjelmaa kymmenen kuukauden ajan. Ensimmäinen saatiin 11.6.2015 eduskunnan täysistunnossa:

”Kuluvan vuoden aikana, eduskunnan budjettikäsittelyn aikana meillä on se käytettävissämme, siihen uskon ja siihen luotan, ja jos ei sitten ilmesty, niin taidamme palata kyselytunnilla tähän aiheeseen. Mutta se on minun tavoitteenani, ja se on hallituksen tavoitteena.”

Ei toteutunut budjettikäsittelyn aikana. Syyskuussa sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa kerrottiin tasa-arvo-ohjelman valmisteluun liittyneestä työpajasta ja siteerattiin Rehulaa, jonka mukaan ”ohjelma valmistuu hallituksen työvälineeksi syksyn aikana.”

Ei valmistunut syksyn aikana, vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella järjestetyillä Tasa-arvopäivillä 2.10. Rehula lupasi, että ”tasa-arvo-ohjelma annetaan vielä tänä vuonna”.

Ei tullut vuonna 2015. 8.3.2016 Rehula sanoi lehtihaastattelussa tasa-arvo-ohjelman olevan ”loppusuoralla” ja se julkistetaan ”kevään aikana”.

”Tätä kirjoittaessani on kulunut kuukausi tuosta lausunnosta. Edelleenkään tasa-arvo-ohjelmaa ei ole julkaistu”, Arhinmäki kirjoittaa.

Hänen mielestään hallituksen politiikka on vienyt sukupuolten välistä tasa-arvoa taaksepäin.

”On äärimmäisen tärkeää, että hallitus julkaisee tasa-arvo-ohjelmansa, jossa nähdään millaisen yhteiskunnan hallitus Suomesta haluaa.”