Lehtikuva/Anni Reenpää

Toimihenkilötyön, autojen, automaation, tietokoneiden ja muun kodin viihde-elektroniikan lisääntyminen on synnyttänyt kehityksen, jonka seurauksena vietämme yhä enemmän aikaa istuen ja yhä vähemmän aikaa seisten. Kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Finriski-tutkimuksen julkaisussa vuodelta 2014 todetaan: ”Nykypäivänä arkea hallitsee istuminen”.

Toisin kuin yleisesti luullaan teollisuuden automaatio ei ole ihmelääke rasittavien työvaiheiden poistamiseen. Se johtaa lähes aina istumatyön lisääntymiseen ja siihen, että jäljelle jäävät työt, joita koneilla ei voida suorittaa, ovat työasentojen kannalta hankalimpia. Vaikka joitain raskaita ja fyysisiä työvaiheita saadaan automaatiolla poistettua, se luo myös uusia ongelmia.

Autoilun ja istuen tehtävän ajanvieton lisääntyminen ujuttavat istumista jokaisen henkilön arkeen. Vaikka sähköpöytiä on jo saatavilla huokeaan hintaan, moni toimisto on edelleen istumatyöpisteiden avulla suunniteltu. Lähes kaikissa oppilaitoksissa istutaan koko opiskeluaika. Kirjastoissa on vain istumalukupisteitä. Länsimaalainen työelämä, koulutusmalli, liikenne ja vapaa-ajanviettotavat on suunniteltu istumisen ehdoilla.

Teollisuuden automaatio ei ole ihmelääke rasittavien työvaiheiden poistamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi vuonna 2015 kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi. Aikuisten esimerkkivastuun lisäksi niissä painotetaan aktiivista koko yhteiskunnan kattavaa muutosta istumisen vähentämiseksi. Jos muutosta ei tehdä, suomalaisten yleinen terveystaso rapautuu ja väestön sisäiset terveyserot kasvavat.

Kansanterveys ei ilmeisesti ole niin tärkeää, että siitä keskusteltaisiin julkisesti tai että se saisi ihmiset toimimaan yhdessä paremman terveyden eteen.

Itse kuulun siihen harvojen etuoikeutettujen ihmisten joukkoon, joka saa työskennellä lähes koko työpäivänsä seisaallaan välillä ulkoilmasta ja mukavasta fyysisestä rasituksesta nauttien. Mutta miten käy miljoonien istumaan oppivien, opetettujen ja siihen työssään pakotettujen? Kuka välittäisi heidän terveydestään?

Kirjoittaja on putkiasentaja Turusta.