Lehtikuva/Vesa Moilanen

Europarlamentaarikko Merja Kyllönen kehottaa presidentti Sauli Niinistöä kysymään perusteluja ennen lain vahvistamista.

Eduskunta hyväksyi Metsähallituksen yhtiöittämisen viime viikolla äänin 108–64, mutta laki on vielä vahvistamatta. Europarlamentin jäsen Merja Kyllönen kehotti maanantaina presidentti Sauli Niinistöä kysymään ennen vahvistamista perusteluja yhtiöittämiselle, koska EU ei sitä vaadi.

Kyllönen teki EU:n komissiolle uuden kirjallisen kysymyksen asiasta. Komissaari Margrethe Vestager vahvisti jälleen kerran saman kuin aiemminkin Kyllösen kysymyksiin: ”Komissiolla ei ole minkäänlaisia tietoja siitä, että metsähallituksen nykyinen organisaatiorakenne olisi julkisia hankintoja koskevien EU:n direktiivien vastainen.”

Hallituspuolueista vedottiin koko lain käsittelyn ajan EU:sta tuleviin vaatimuksiin.

Vesagerin koko vastaus on seuraava:

”… valtiontukisääntöjä sovelletaan yrityksiin eli julkisiin tai yksityisiin yhteisöihin, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja tietyillä markkinoilla. Jäsenvaltiot voivat vapaasti tarjota tavaroita tai palveluja julkisten tai yksityisten yhteisöjen kautta eikä unionin oikeudessa vaadita kyseisiltä yhteisöiltä erityistä yhtiömuotoa tai organisaatiorakennetta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että ne eivät anna unionin valtiontukisääntöjen vastaisesti kyseisille yhteisöille mitään etuuskohtelua tai muita etuja.”

”Komissiolla ei ole minkäänlaisia tietoja siitä, että metsähallituksen nykyinen organisaatiorakenne olisi julkisia hankintoja koskevien EU:n direktiivien vastainen. EU:n julkisia hankintoja koskevat säännöt eivät yleensä edellytä jäsenvaltioilta julkisten palvelujen tarjoamista tietyllä tavalla. Sääntöjä on sovellettava ainoastaan silloin, kun kansalliset hankintaviranomaiset tai yhteisöt päättävät tarjota kyseisiä palveluja hankintasopimusten tai käyttöoikeussopimusten kautta.”