Lehtikuva/Rodrigo Arangua

”Hallitus keskittyy vääriin asioihin.” Vasemmistoliitto listasi hallitukselle keinot veroparatiisien sulkemiselle.

Vasemmistoliitto lähetti maanantaina aamupäivällä julkisuuteen 12-kohtaisen listan keinoista, joilla hallitus voi puuttua veronkiertoon ja veroparatiiseihin. Veroparatiisit nousivat sunnuntaina uudelleen keskusteluun, kun kansainvälinen media alkoi paljastaa Panamaleaks-nimisen tietovuodon asiakirjoja ja samalla niiden yhteyttä myös Suomeen.

Puolue toteaa, että Suomi menettää vuosittain miljardeja euroja tuloja veronkiertoon, aggressiiviseen verosuunnitteluun ja harmaaseen talouteen. Sen arvion mukaan hallituksen ei tarvitsisi leikata palveluista tai ottaa velkaa, jos verotulot saataisiin kerätyksi täysimääräisesti.

– Hallitus keskittyy vääriin asioihin, kun se keskittyy palveluiden karsimiseen ja jopa pyrkii mahdollistamaan veronkierron lisääntymisen hallintarekistereillä. Veroparatiisitalous estää myös reilun kilpailun yritysten välillä ja syventää taantumaa siirtäessään rahaa pois kotimaisesta kierrosta, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo.

Luxemburg ja Alankomaat pahimpia

Arhinmäki toteaa, että Suomen pitää välittömästi itse säätää lakeja joilla veronkiertoa estetään.

– Suomen pitää myös EU:ssa tehdä kaikkensa, jotta yhteisellä lainsäädännöllä veroparatiisitalous lopetetaan kokonaan – merkittävin osa veroparatiiseihin piilotetusta rahasta tulee Euroopasta. EU on hyväksynyt sisälleen veroparatiisitoiminnan ja muun muassa euromaat Luxemburg ja Alankomaat kuuluvat pahimpien veroparatiisien joukkoon, hän arvioi.

ILMOITUS

12 keinon lista

Vasemmistoliiton lista veronkierron estämiseksi on tässä:

1. Säädetään lain mahdollistama haitallinen verosuunnittelu laittomaksi ja varmistetaan viranomaisten tiedonsaanti lain valvonnassa. Estetään mahdollisuutta veronkiertoon vakuutuskuorilla, holding-yhtiöillä ja muilla vastaavilla järjestelyillä. Laajennetaan väliyhteisölain soveltamista siten, että alhaisen verotuksen maassa keinotekoisesti näytetty tulo verotettaisiin Suomessa.

2. Poistetaan porsaanreiät korkojen verovähennysoikeutta rajoittavasta säädöksestä.

3. Säädetään sanktiot omistusten piilottamisesta hallintarekistereihin. Suomen hyvä malli pyritään laajentamaan koko Euroopan unioniin.

4. Säädetään 30 prosentin lähdevero ulkomailta hallintarekisteröityjen osakkeiden osingoille silloin, kun lopullinen osingonsaaja ei ole maksajan tiedossa siten, että se voi toimittaa vuosi-ilmoituksen osingoista verottajalle.

5. Neuvotellaan pikaisesti uudelleen vanhentuneet verosopimukset, jotka mahdollistavat verojen maksamatta jättämisen. Irtisanotaan verosopimukset yhteistyöhaluttomien maiden kanssa välittömästi.

6. Säädetään maastapoistumisvero alhaisen verotuksen maahan siirtyville verovelvollisille.

7. Säädetään EU:ssa 35 prosentin minimiyhteisöverokanta sekä toteutetaan kattavasti komission ehdottama veronkiertodirektiivi.

8. Velvoitetaan EU:ssa toimivat yritykset avaamaan tiedot niiden voitoista, työntekijöistä, varoista ja maksamista veroista maakohtaisesti.

9. Liitetään Suomi rahoitusmarkkinaveroa valmistelevien maiden joukkoon.

10. Pyritään saamaan aikaan kansainvälinen sopimus verokaavasta, jolla poistettaisiin ylikansallisilta yrityksiltä siirtohinnoittelun hyödyt.

11. Tukitaan tänä vuonna käynnistyvän automaattisen tietojenvaihdon aukot.

12. Painostetaan maita, jotka kieltäytyvät automaattisesta tietojenvaihdosta, esimerkiksi säätämällä lähdevero kaikille näihin maihin maksettaville rahansiirroille.