Lehtikuva/Martti Kainulainen

Helpottaisi omistusten piilottamista ja veronkiertoa, sanovat Hanna Sarkkinen ja Li Andersson hallituksen esittämästä arvo-osuusjärjestelmää koskevasta laista.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä laiksi arvo-osuusjärjestelmästä. Käsittely on yllättävää, sillä vain neljä kuukautta sitten valtiovarainministeri Alexander Stubb ilmoitti, että hallitus “ei valmistele hallintarekisteriä uudestaan missään muodossa” ja että “hallintarekisteri on haudattu ja kuopattu”.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Li Andersson ja Hanna Sarkkinen toteavat, että esitys arvo-osuuslaiksi on hallituksen tapa tuoda takaisin hallintarekisteri takaoven kautta.

Nykyisellään Suomessa edellytetään arvopaperien suoraa omistusta, eli rekisteriin kirjataan suoraan arvopaperin todellinen omistaja. Hallituksen nyt käsittelyssä oleva lakiesitys mahdollistaa kuitenkin suomalaisille arvopaperien omistamisen ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa, ja sitä kautta hallintarekisterin käytön. Hallintarekisteri tarkoittaa sitä, että arvopaperien todellisten edunsaajien sijaan omistajaksi kirjataan vain arvopaperin säilyttäjä, yleensä pankki.

Poikkeuspykälä vaarassa

Suomi neuvotteli EU:n arvopaperikeskusasetukseen itselleen poikkeussäännön, jolla mahdollistetaan suoran omistuksen vaatiminen suomalaisilta sijoittajilta myös tulevaisuudessa.

– Suomen malli on tehokkaan verottamisen ja harmaan talouden torjunnan kannalta paras järjestelmä. Jos Suomi nyt lipsuu vaatimuksesta suomalaisten suorasta omistuksesta, on kyseenalaista, onko Suomen neuvottelema poikkeuspykälä enää voimassa, sanoo kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen.

ILMOITUS

Li Anderssonin mukaan suomalaisilta ei enää jatkossa edellytettäisi arvopaperien suoraa omistamista, jos omistukset ovat ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa.

– Tämä helpottaisi omistusten piilottamista ja veronkiertoa. Esityksen myötä omistusten yleisöjulkisuus ja viranomaisten tiedonsaantioikeuden heikkenevät, sanoo valtiovarainvaliokunnan jäsen Andersson.

”Hallintarekisteröinti lisääntyisi”

Lakiesityksessä velvoitetaan suomalaiset yhtiöt varmistamaan, että ne saavat ulkomaiselta arvopaperikeskukselta tiedot osakeluetteloa varten. Samalla ei kuitenkaan edellytetä, että näissä osakasluetteloissa lukisi todellinen omistaja, vaan esimerkiksi pelkkä hallintarekisteriä pitävän pankin nimi riittäisi.

– Jos hallintarekisteröinnistä tehdään laillista, niin yksityishenkilöiden hallintarekisteröinti todennäköisesti lisääntyy nopeasti. Tämä tarkoittaisi, että kerättävät pääomaverotulot voivat muutamassa vuodessa alentua tuntuvasti, Sarkkinen sanoo.

Anderssonin ja Sarkkisen mukaan Suomen lainsäädäntöä on tarpeen uudistaa ja yhteensovittaa EU-sääntelyn kanssa.

– Hallintarekisteröinnin kiellon rikkominen pitäisi olla sijoittajille rangaistavaa. Tällä hetkellä hallintarekisteröinti on suomalaissijoittajille laitonta, mutta laissa ei ole asetettu sijoittajalle rangaistusta rikkeestä. Sijoittajalle ei siis seuraa mitään, vaikka laiton järjestely paljastuisi, Andersson sanoo.

Sarkkisen mukaan laissa tulisi selkeästi todeta, että Suomi pitää kiinni suoran omistuksen mallista.

– Jotta voidaan yhteensovittaa EU:n vaatima kilpailu ja suomalainen avoimuuskäytäntö, laissa voitaisiin edellyttää että suomalaiset yhtiöt voivat valita liikkeeseenlaskupaikaksi vain markkinan, jolla sijoittajat voivat avata tilit omiin nimiinsä sekä vaatia yhtiöiltä omistajiensa tuntemista.

– Lisäksi pitäisi asettaa lähdevero hallintarekisteröidyille osingoille. Se mahdollistaisi puuttumisen jo nykyisellään esiintyviin hallintarekisteriin liittyviin ongelmiin, Andersson toteaa.

Eduskunnan lähetekeskustelun jälkeen hallituksen esitys laiksi arvo-osuusjärjestelmästä siirtyy valiokuntakäsittelyyn. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2016.