Joshua Doubek

Oklahomassa on nyt yhtä suuri maanjäristysriski kuin Kaliforniassa.

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus (USGS) on ensimmäistä kertaa ottanut ihmisen aiheuttamat maanjäristykset mukaan riskiarviointiinsa. Syynä on öljyn ja kaasun poraaminen vesisärötysmenetelmällä (fracking).

Keskuksen maanantaina julkistaman arvion mukaan osassa Keskilänttä on nyt yhtä suuri tuhoisan maanjäristyksen riski kuin Kaliforniassa, jossa syyt ovat ”luonnolliset”.

Suurin ihmisen aiheuttamien maanjäristysten riski on Oklahomassa. Lisäksi tämän riskin piiriin ovat tulleet Kansas, Texas, Colorado, New Mexico ja Arkansas.

Kaikkiaan 7 miljoonaa aiemmin ”suojassa” ollutta ihmistä on joutunut maanjäristyksen uhkaamiksi.

Oklahomassa oli viime vuonna 907 yli 3,0 asteen järistystä, kun niitä vuonna 2009 oli vain kaksi. Helmikuussa siellä koettiin 5,1 asteen järistys.

ILMOITUS

Nyt pelätään, että monta pientä järistystä ennakoi yhtä todella suurta. USGS:n arvion mukaan Oklahomassa on 5–12 prosentin todennäköisyys vähintään 6,0 asteen järistykselle ensi vuonna, suunnilleen yhtä suuri kuin Kalifornian vaarallisimmissa osissa.

Kiistelty menetelmä

Vesisärötyksessä pumpataan kovalla paineella veden ja hiekan sekoitusta syvälle maankuoreen murtamaan huokoisesta kivilajista koostuvaa kalliota ja nostamaan öljyä ja vettä pintaan. Siitä jää suuret määrät kemikaalipitoisia jätevesiä.

Maanjäristysriskin uskotaan aiheutuvan jätevesien säilömiseen käytetyistä syvistä kaivoista.

Maanjäristysriskin ja muiden ympäristöhaittojen vuoksi vesisärötys on toistaiseksi kielletty ainakin Hollannissa, Ranskassa, Tšekissä ja Bulgariassa. Useissa muissa Euroopan maissa sille on asetettu rajoituksia tai se on arvioitu taloudellisesti kannattamattomaksi.

Vesisärötyksellä saatu liuskeöljy ja liuskekaasu kokivat Yhdysvalloissa buumin viime vuosien aikana ja herättivät toiveita maan energiaomavaraisuudesta. Nyt öljyn romahtanut maailmanmarkkinahinta on kuitenkin heikentänyt liuskeöljyn kannattavuutta.