Aimo Ruusunen

Politiikkaa ei tehdä vain sanoilla, sitä on tehtävä myös teoilla. Mikään puolue ei ihan oikeasti profiloidu vähävaraisten ja pienituloisten puolustajana. Vasemmistopuolueelle tällainen tehtävä kuuluu ihan käytännön teoissa.

Tekoja ovat kuntatasolla esimerkiksi työttömien yhdistysten ja kaikkien muiden sellaisten kolmannen sektorin toimijoiden tukeminen, jotka järjestävät ruoanjakelua sekä ruokailu- ja muita arjen palveluja. Niistä on välitöntä hyötyä kaikkein köyhimmille.

Taloudellisen ja muun tasa-arvon on oltava tekojen päämäärä. Esimerkiksi ilmainen julkinen liikenne palvelisi työttömien mahdollisuuksia täysipainoiseen osallistumiseen esimerkiksi harrastuksissa.

Tekojen tarvetta lisää kehitys, joka tuntuu nykypolitiikan myötä jyrkkenevän. Näyttää siltä, että 10 prosentin pysyvä työttömyys hyväksytään. Työttömyystukien leikkaukset todistavat tällaisesta ajattelusta.

Jokainen päättäjä ja meistä ihan jokainen voi vaikuttaa siihen, annetaanko kehityksen edelleen mennä näin nurinkuriseen suuntaan. Köyhät ovat yhä ahtaammalla ja heitä on yhä enemmän.