Maire Soiluva

Viime vuonna työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden määrä kaksinkertaistui ja työaikamenetykset kolminkertaistuivat.

EK:n torstaina julkaiseman työtaistelutilaston mukaan järjestön jäsenyrityksissä toimeenpantiin viime vuonna kaikkiaan 166 työtaistelua. Edellisenä vuonna niitä oli 143.

Työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden määrä kaksinkertaistui ja työaikamenetykset kolminkertaistuivat. Työtaisteluihin osallistui noin 128 000 työntekijää ja niissä menetettiin yli 105 000 työpäivää.

Ilmoitetuista työtaisteluista valtaosa eli 105 oli lakkoja, joista 60 prosenttia oli laittomia. Laillisten lakkojen tavallista suurempaa osuutta selittävät EK:n mukaan lähinnä syksyllä 2015 järjestetty maan hallituksen toimiin kohdistunut poliittinen mielenilmaus sekä Postin työehtosopimusneuvotteluihin liittyneet lakot.

Yleisin syy työtaisteluille oli työehtosopimusneuvottelujen vauhdittaminen. Toiseksi yleisimpiä olivat tukitoimenpiteet. Muita syitä olivat poliittinen painostus, työnjohdollinen menettely, työn järjestelyt tai muu henkilöstöpolitiikkaan liittyvä syy sekä palkkaerimielisyydet.

Työaikamenetyksistä 50 prosenttia kohdistui teollisuusyrityksiin, 9 prosenttia rakennusalalle, 22 prosenttia kuljetuksen ja liikenteen aloille sekä 19 prosenttia palveluyrityksiin.

ILMOITUS

”Mielenilmauksesta 80 miljoonan vahinko”

Viime syyskuussa järjestettiin Helsingissä poliittinen mielenilmaus, joka oli suunnattu maan hallituksen kustannuskilpailukykyä vahvistavia toimia eli silloin vireillä olleita pakkolakeja vastaan.

EK:n mukaan poliittinen mielenilmauspäivä kuritti kohtuuttomasti vientiteollisuutta, vaikka sen kohteena eivät olleet yritykset. EK:n jäsenyritysten henkilöstöstä noin 10 prosenttia eli noin 89 000 osallistui mielenilmaukseen työaikana, mutta päivän aiheuttamat arvioidut vahingot yrityksissä kohosivat yhteensä yli 80 miljoonaan euroon. Metsäteollisuuden yrityksille aiheutui päivästä yli 40 miljoonan ja teknologiateollisuuden yrityksille noin 30 miljoonan euron vahingot.

EK kysyy, onko työrauhajärjestelmämme poliittisten työtaistelujenkaan osalta enää ajan tasalla. Esimerkiksi Saksassa ne ovat kiellettyjä kokonaan.

”Tukilakot suhteettomia”

EK valittaa jälleen myös tukilakkojen suhteettomuudesta, vaikka ne ovat laillisia. Erityisesti se arvostelee viime vuoden osalta Ilmailualan Unioni IAU:n tukea keväällä 2015 Norwegianin norjalaisten lentäjien työtaistelutoimille sekä Postin loppuvuoden 2015 työehtosopimusneuvotteluihin liittyneitä kuljetusalan tukilakoilla uhkaamisia.

EK:n mielestä eurooppalaisittain verrattuna Suomi on hyvin lakkoherkkä maa. Erityisesti laittomia lakkoja on meillä paljon. Esimerkiksi Ruotsissa oli Medlingsinstitutetin mukaan viimeksi kuluneiden kuuden vuoden aikana vain kolme laitonta lakkoa. Suomessa vastaavana aikana laittomia lakkoja oli 604. Vuosien 2005 ja 2014 välisenä aikana Suomessa menetettiin työtaisteluissa keskimäärin vuodessa 71 työpäivää tuhatta työllistä kohden. Saksassa vastaava luku oli 4 ja Ruotsissa 5.