Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työnhausta luopuneita on yhä enemmän, nuorten työttömyydet pitkittyvät ja pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy.

Helmikuun työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan 9,4 prosenttia. Suomen virallinen työttömyysaste aleni, sillä viime vuoden helmikuun työttömyysaste oli 10,1 prosenttia. Tilastokeskuksen mittareilla työttömiä oli nyt 248 000, joka oli 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Luvut eivät kerro todellisen työllisyyden parantumisesta, vaan lähes kaikilla mittareilla se paheni edelleen helmikuussa.

Työttömiä oli viime vuotta vähemmän, koska työvoiman ulkopuolella olevia oli 39 000 enemmän. Heistä 35 000 oli piilotyöttömiä eli työnhausta luopuneita.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa yhteensä 361 000 työtöntä työnhakijaa, joka on 5 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viime kuusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 7 100:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoret ja ikääntyneet kurimuksessa

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 200 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa eli yhteensä 46 100. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-helmikuussa keskimäärin 58,1 prosenttia, mikä on tasan 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

ILMOITUS

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 122 000, mikä on 19 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 133 900 eli 2 800 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa 118 900 henkilöä, mikä on 6 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Harva löytää töitä TE-toimistosta

Ainoa valopilkku helmikuun työttömyystilastoissa on se, että uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin helmikuun aikana 59 500 eli 3 500 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli helmikuussa avoinna 106 600 työpaikkaa, mikä on 5 200 enemmän kuin vuosi sitten.

Sitran maanantaina julkistaman tutkimuksen mukaan vain 23 prosenttia suomalaisista on päätynyt nykyiseen työhönsä avointa työpaikkaa hakemalla. Noin 70 prosenttia on löytänyt työtä muita polkuja pitkin. Viidesosa on lähestynyt itse nykyistä työnantajaansa ja viidesosalle on tarjottu töitä. Julkisten työnvälityspalveluiden kautta työn on löytänyt alle kymmenesosa työssäkäyvistä.