Vasemmistoliitto ei hyväksy sitä, että hallitus tuhoaa leikkauksin ja työelämän heikennyksin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Puolue mainitsee tuoreimpana esimerkkinä pääministeri Juha Sipilän hallituksen epätasa-arvoisista leikkausyrityksistä suunnitelman ikääntyneiden vammaisten palveluiden heikentämisestä.

– Pienituloiset, naiset, opiskelijat, lapset, nuoret, eläkeläiset ja vähemmistöt eivät voi maksaa laman laskua, puoluevaltuusto toteaa lauantaina antamassaan kannanotossa.

Ei edes maksuttomia uudistuksia

Puoluevaltuusto toteaa, että Suomessa tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa on edelleen puutteita.

– Naisia syrjitään työelämässä sukupuolen ja suuremman perhevastuun vuoksi. Rakenteet ja luutuneet asenteet estävät miehiä käyttämästä kaikkia mahdollisuuksia omien lastensa hoitamiseen. Monien vähemmistöjen asema vaatii korjaamista.

Se paheksuu sitä, ettei hallitus ole edistänyt edes sellaisia yhdenvertaisuuden parannuksia, jotka eivät maksa mitään.

ILMOITUS

– Hallitus ei ole esimerkiksi ryhtynyt toimeen vanhentuneen translain uusimiseksi kunnioittamaan transsukupuolisten ihmisoikeuksia, se muistuttaa.

Tasa-arvolla tuottavuusloikkaan

Vasemmistoliitto toteaa myös hallituksen ajaman kilpailukykysopimuksen iskevän erityisesti naisvaltaisten alojen palkkoihin ja työehtoihin.

– Erityisesti pienituloiset, osa-aikaiset palvelualojen työntekijät joutuisivat maksamaan palkanalennuksin tulonsiirrot suuryrityksille. Myös niin sanottu Suomen malli, jossa vientivetoiset alat määräisivät palkankorotusten katon, uhkaa sementoida nykyisen palkkaepätasa-arvon ja jopa suurentaa naisten ja miesten välistä palkkaeroa.

– Työelämää pitää uudistaa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin parantamisen näkökulmista. Nämä ovat myös tärkeimmät keinot todelliseen tuottavuusloikkaan.