Lehtikuva/Ville Männikkö

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly toivoo, että työnantajaliitot aloittaisivat neuvottelut kilpailukykysopimuksen soveltamisesta mahdollisimman nopeasti.

– Urakka ei ole pieni, kun työn alla on kolmisensataa työehtoehtosopimusta. Palkansaaja- ja työnantajaliittojen onkin tarpeen aloittaa neuvottelut sopimuksen soveltamisesta työehtosopimuksiin pian, jotta jäljellä oleva aika pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin.

Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön puheenjohtaja Lyly kiittää Palvelualojen ammattiliiton PAMin hallitusta päätöksestä lähteä mukaan neuvotteluihin.

– Pienipalkkaisilla ja naisvaltaisilla aloilla on ollut tarpeen käydä keskustelua kilpailukykysopimuksen vaikutuksista muun muassa työllisyyteen. Onkin muistettava, että sopimus on tehty työllisyyden ja talouden parantamiseksi ja että kilpailukyvyn kohentamiseen käytetään nyt aivan poikkeuksellisia välineitä kuten työtuntien lisäämistä nykyisellä palkalla ja sisäistä devalvaatiota maksusiirtojen avulla.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat helmikuun lopulla syntyneessä kilpailukykysopimuksessa, että palkansaaja- ja työnantajaliitot neuvottelevat soveltamisesta toukokuun loppuun mennessä. Sopimuksen kattavuutta arvioidaan kesäkuun alussa mahdollisten neuvottelujen päätyttyä.