Lehtikuva/Markku Ulander

”Emme hyväksyneet kilpailukykysopimusta, neuvotteluihin tiukin reunaehdoin.”

Koko torstaipäivän koolla ollut Palvelualojen ammattiliiton PAMin hallitus totesi, ettei se hyväksy kilpailukykysopimusta, mutta lähtee neuvottelemaan sen soveltamisesta. Lopulliset päätökset tehdään toukokuussa.

PAMin hallituksen päätös syntyi jälleen äänin 11–5, mutta ne jakautuivat nyt toisinpäin kuin kaksi viikkoa sitten, jolloin liitto hylkäsi keskusjärjestöjen neuvottelutuloksen.

Puheenjohtaja Ann Selinin mukaan nyt lähdetään katsomaan, saadaanko PAMin tavoitteita edistettyä neuvotteluissa. Mistään muusta ei ole päätetty.

PAM asetti neljä edellytystä sille, että neuvottelut voidaan aloittaa:

Työnantajien on lähdettävä aidosti neuvottelemaan osa-aikaisten aseman turvaamisesta työajan pidentyessä.

ILMOITUS

Selviytymislausekkeen reunaehdoista on sovittava, ettei siitä tule palkanalennusautomaattia.

Oman ilmoituksen lyhyissä sairaustapauksissa on edistyttävä.

Luottamusmiesten oikeuksien on parannuttava paikallisessa sopimisessa.

– Kävimme hallituksen kokouksessa erittäin hyvän, avoimen ja perusteellisen keskustelun. Sen perusteella näimme paremmaksi katsoa prosessin loppuun asti ja lähteä neuvottelemaan työehtosopimuksista. Näin pystymme paremmin vaikuttamaan sisältöihin, sanoi Selin.

”Parempi kuin muut vaihtoehdot”

PAMin hallituksen luottamus työpaikkojen syntymiseen ja ostovoiman kasvamiseen ei vieläkään ole kovin korkealla, näki hallitus neuvottelujen käynnistämisen muita vaihtoehtoja parempana. Keskustelussa nousi esiin myös se, että maan hallitus on PAMin edellisen päätöksen jälkeen selkeyttänyt linjaansa leikkausten ja veronkevennysten suhteen.

SAK:n suurimman jäsenliiton PAMin ratkaisu saattaa käynnistää alakohtaiset soveltamisneuvottelut, mutta vielä se ei ole varmaa. Tähän asti EK on edellyttänyt, että ”kaikki” ovat mukana. AKT, Rakennusliitto, SEL ja SLSY ovat hylänneet sopimuksen.

Lyly patistaa työantajia neuvottelupöytään

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly toivoo, että työnantajaliitot aloittaisivat neuvottelut kilpailukykysopimuksen soveltamisesta mahdollisimman nopeasti.

– Urakka ei ole pieni, kun työn alla on kolmisen sataa työehtoehtosopimusta. Palkansaaja- ja työnantajaliittojen onkin tarpeen aloittaa neuvottelut sopimuksen soveltamisesta työehtosopimuksiin pian, jotta jäljellä oleva aika pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin.

Lyly kiittää Palvelualojen ammattiliiton PAMin hallitusta päätöksestä lähteä mukaan neuvotteluihin.

– Pienipalkkaisilla ja naisvaltaisilla aloilla on ollut tarpeen käydä keskustelua kilpailukykysopimuksen vaikutuksista muun muassa työllisyyteen. Onkin muistettava, että sopimus on tehty työllisyyden ja talouden parantamiseksi ja että kilpailukyvyn kohentamiseen käytetään nyt aivan poikkeuksellisia välineitä kuten työtuntien lisäämistä nykyisellä palkalla ja sisäistä devalvaatiota maksusiirtojen avulla.

Myös Akava toivoo, että työnantajaliitot ryhtyvät nopeasti neuvottelemaan kilpailukykysopimuksen soveltamisesta liittojen työehtosopimuksiin.

– Aikaa on hiukan yli kaksi kuukautta, kun sitä alun perin piti olla kolme. Tiukkaa tekee, joten töihin on ryhdyttävä saman tien. Liitot tarvitsevat nyt kaiken käytettävissä olevan työajan sekä työrauhan, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Aamulla PAMin hallituksen kokouksessa vieraillut pääministeri Juha Sipilä sanoi, ettei hallituksella ole varasuunnitelmaa siltä varalta, että sopimus kaatuu.

– Silloin pitää miettiä muita keinoja.