Sini Pennanen

Toimitusjohtaja Timo Leppä uskoo tuotantomäärien kasvavan.

Suomalaisen kemianteollisuuden tuotannon määrä jatkoi viime vuonna loivaa nousuaan. Arvonlisäys pysyi viime vuonna lähes edellisvuoden tasolla, ja oli 4,4 miljardia euroa.

Kemianteollisuuden arvonlisäys on kasvanut 2000-luvun alun reilusta kolmesta miljardista yli miljardilla. Suurinta arvonlisäys on lääketeollisuudessa, jonka tuottama suhteellinen arvonlisäys on jo lähes 30 prosenttia kemianteollisuuden koko arvonlisäyksestä.

Öljyn hinta söi liikevaihtoa

Hyviä tuloksia varjostaa öljyn hinnanlasku. Se alensi kemianteollisuuden kokonaisliikevaihtoa ja vientiä viime vuonna. Viennin 2,8 miljardin euron laskusta öljytuotteiden osuus oli reilut 2,4 miljardia.

Viennin arvo oli kaikkiaan 10,1 miljardia euroa.

– Tulevaisuus näyttää hyvältä. Tuotantomäärien ennakoidaan kasvavan, vaikka suhdanneodotukset ovat hienoisesti miinuksella, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä totesi järjestön tiedotustilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona.

ILMOITUS

Kemianteollisuus on niin kansainvälistynyttä, että saman konsernin eri maissa sijaitsevat tuotantopaikatkin kilpailevat tilauksista ja investoinneista keskenään.

Suomen kemianteollisuuden vienti on Lepän mukaan edelleen finanssikriisiä edeltävällä huipputasolla. Kotimaan liikevaihto on kuitenkin seurannut Suomen asiakasalojen heikkoa tilannetta ja laskenut lähes vuoden 2009 finanssikriisin pohjatasolle.

– Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ala. Suomalaisen tuotannon tulevaisuuden kannalta huippuosaaminen ja korkean jalostusarvon tuotteet ja palvelut ovat se, minkä varaan voimme rakentaa. Lisäksi tarvitsemme joustavuutta, toimitusvarmuutta ja hintakilpailukykyä.

Investoinnit miljarditasolla

Lepän mukaan tuotantopaikkojen välinen kilpailu on kovaa myös Euroopassa.

– Suomen pitäisi katsoa omaa etuaan ja pitää huolta vientiteollisuuden toimintaedellytyksistä. Hyvällä palvelulla, joustavuudella ja toimitusvarmuudella voimme kompensoida osan korkeammasta hintatasosta. Sujuvat lupakäytännöt, työpaikoilla sopiminen ja työrauhan säilyminen ovat pärjäämisen kannalta keskeisiä asioita, Leppä uskoo.

Kemianteollisuus on investoinut Suomeen finanssikriisistä alkaen noin miljardi euroa vuodessa.

– Vuotuinen miljardi koostuu 50-100 miljoonan investoinneista eri puolille maata. Tämä on hyvä, koska näin syntyy myös työpaikkoja usealle alueelle. Pääomavaltaisella alalla uudet menestystarinat syntyvät usein jo olemassa olevan tuotannon kylkeen.