Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Silvia Modig: Yhteinen luontomme unohtunut metsähallituslaista.

Kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modig (vas.) on huolissaan metsähallituslain puutteista. Laki on käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa tällä viikolla.

Modigin mukaan lain uudistamisen lähtökohta on virheellinen. Hallitus perustelee metsätalouden yhtiöittämistä EU:n vaatimuksilla kilpailuneutraliteetista. Perustettavalle osakeyhtiölle myönnettäisiin käyttöoikeus valtion metsiin, minkä vuoksi laki pitäisi saada hyväksyttyä ennen kuin EU:n hankintadirektiivi astuu voimaan huhtikuun puolivälissä.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen kysyi EU:n kilpailuasioista vastaavalta komissaarilta Margrethe Vestagerilta yhtiöittämisen tarpeesta. Vestagerin mukaan EU ei vaadi metsähallitukselta erityistä yhtiömuotoa tai organisaatiorakennetta

– Sekä vasemmistoliiton että kokoomuksen europarlamentaarikot sanovat, ettei yhtiöittämistä tarvita, Modig muistuttaa.

– Kantaa tukee myös EU:n kilpailuasioista vastaava komissaari. Eikö Suomen hallituksen kannattaisi kuunnella heitä? Koska EU:sta ei tule kiirettä metsähallituslain uusimiselle, täytyisi sen valmistelu aloittaa vielä kerran alusta. Metsähallituksen tehtävä on yhteisen luontomme vaaliminen, ja se on nyt unohtunut laista.

ILMOITUS

Maa voitontavoittelun piiriin

Modigin mukaan laissa on ongelmia luonnon, saamelaisten oikeuksien ja demokratian kannalta. Ongelmallisimpana hän pitää esityksen kolmiosaista taloudenpidon rakennetta.

– Laajoja maa- ja vesialueita ollaan siirtämässä taloudellisen voitontavoittelun piiriin. Tieto näiden maiden käytöstä ei olisi avoimesti kansalaisten ja eduskunnan käytettävissä. Kyseessä on meille kaikille tärkeät ulkoilu- ja retkeilyalueet, ja niiden alistaminen taloudellisen voiton tavoittelulle on uhka luontoarvoille, sanoo Modig.

Saamelaiset unohtuivat

Lakiesityksestä puuttuvat myös saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa koskevat pykälät. Perustuslakivaliokunta suositteli niiden kirjaamista lakiin, ja joulukuussa Suomi sai moitteet YK:n ihmisoikeustoimistolta saamelaisten oikeuksien heikentämisestä.

– Jos haluamme edistyä yhteiskuntana, meidän on vahvistettava alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva sopimus, Modig sanoo.

– Viisas eduskunta kirjaisi saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa koskevat pykälät nyt metsähallituslakiin, sillä heikentämiskielto ei heikentäisi alueen muiden asukkaiden asemaa esimerkiksi porotaloudessa. Näin saataisiin kotoinen lainsäädäntömme tältä osin kuntoon.