Lehtikuva/Niklas Halle'n

Ranskalaiset olisivat tutkituista maista kaikkein valmiimpia sanomaan briteille tervemenoa.

Britannian päätettyä järjestää kansanäänestyksen EU-jäsenyydestään ensi kesänä on ajatus noussut esiin muuallakin.

Tammi-helmikuussa tehdyssä laajassa kyselytutkimuksessa peräti 53 prosenttia ranskalaisista halusi, että myös Ranskan EU-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ranskan lisäksi gallup tehtiin viidessä muussa EU-maassa. Niissä omaa EU-kansanäänestystä halusi ruotsalaisista 49 prosenttia, espanjalaisista 47 prosenttia, saksalaisista 45 prosenttia, puolalaisista 39 prosenttia ja irlantilaisista 38 prosenttia.

Toive kansanäänestyksestä ei Ranskassa kuitenkaan tarkoita samaa kuin halu erota EU:sta. Tätä ei kannata enemmistö kansanäänestyksen haluajistakaan.

Kaikista haastatelluista ranskalaisista 33 prosenttia halusi maan eroavan EU:sta, 45 prosenttia vastusti eroamista ja 22 prosenttia ei osannut ottaa kantaa. Myöskään unionissa pysymisellä ei siis ole yksiselitteistä enemmistöä.

ILMOITUS

Ranska kuuluu Saksan ohella tutkituista maista EU:n edeltäjien perustajajäseniin.

Poikkeuksista ei pidetä

Ranska oli omassa kastissaan myös kysyttäessä, pitäisikö Britannian erota EU:sta. Ranskalaisista 44 prosenttia oli tätä mieltä, kun muissa tutkituissa maissa prosenttiosuus oli 19–33 prosenttia.

Suunnilleen kaksi kolmasosaa sekä saksalaisista että ranskalaisista katsoi, ettei Brexitillä eli Britannian erolla EU:sta olisi suurta vaikutusta heidän henkilökohtaiseen elämäänsä.

Britannialle luvatut uudet poikkeukset EU-säännöistä eivät saaneet gallupissa suosiota. Maasta riippuen 53:sta 62:een prosenttiin oli sitä mieltä, että samat poikkeukset pitäisi sallia kaikille.

Mielipiteet vaihtelivat paljon eri maissa kysyttäessä, pitäisikö Britannian saada pysyä yhteismarkkinoiden jäsenenä, vaikka se eroaisi EU:sta. Puolalaisista sen sallisi 50 prosenttia ja saksalaisista 46 prosenttia, mutta ranskalaisista vain 25 prosenttia ja espanjalaisista 30 prosenttia.

Laaja kysely

Skotlantilaisen Edinburghin yliopiston ja saksalaisen d|part -tutkimuslaitoksen tekemässä gallupissa haastateltiin kaikkiaan 8 000 ihmistä tammikuun lopulla ja helmikuussa.

Se on ensimmäinen laaja eurooppalainen kyselytutkimus sen jälkeen kun pääministeri David Cameron ilmoitti Britannian järjestävän EU-kansanäänestyksen 23. kesäkuuta.

Lisätietoa: Edinburghin yliopiston tiedote sekä d|part:in tiedote.