Lehtikuva/Jarno Mela

SAK säilyttäisi työterveyshuollon ja sen tarjoaman sairaanhoidon yleisen valinnanvapauden ulkopuolella.

Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön asiantuntijalääkäri Kari Haring perustelee kantaa muistuttamalla, että työterveyshuollolla on poikkeuksellisen tärkeä rooli työurien pidentämisessä.

– Työperäisten sairauksien nopea tunnistaminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy ovat keskeinen osa työterveyshuollon erikoisosaamista. Tätä osaamista ei pidä hukata sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Muun muassa työkyvyttömyyden ehkäisy vaatii sellaisen asiantuntijayksikön palvelua, joka tuntee työntekijän ja työpaikan olosuhteet.

SAK ei myöskään pidä tarpeellisena muuttaa työterveyshuollon rahoituksen nykyisiä perusteita.

– Erityisesti työurien jatkamisen kannalta on perusteltua, että työterveyshuolto tuottaa jatkossakin sekä sairaanhoitoon että työkyvyn ylläpitoon liittyviä palveluja, Haring arvioi.

Asiakkaan vapautta valita palvelun tuottaja ja sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta selvittänyt työryhmä julkisti tänään väliraporttinsa. Työryhmän lopullinen ehdotus valmistuu toukokuun loppuun mennessä.