Jarmo Lintunen

Työelämä muuttuu siten, että jäljelle jäävät kovaa osaamista ja asiantuntijuutta vaativat työt ja toisaalta suorittavan portaan työt kuten siivous ja kuljetus. Keskiluokan työt katoavat, ja sitä ennen työttömiksi ovat jäämässä yli 42-vuotiaat koulutetut, irtisanotut naiset.

Toimittaja Pia Lindroosin ja filosofian tohtori Päivi Lipposen tuoreessa kirjassa Naisen 9 työelämää (Kirjapaja) käydään läpi työelämän muutoksia ja tulevaisuutta sekä esitellään yhdeksän eri naisen selviytymistarinat työuran muutosvaiheissa. Yhteistä naisille on korkea koulutus, asiantuntijuus ja hyvä palkka.

Naisen 9 työelämää -kirja rakentuu ikään kuin kolmesta osasta. Ensimmäisessä selostetaan työelämän muutoksia lukuisiin tutkijoihin ja asiantuntijahaastatteluihin viitaten. Toisessa käydään läpi työelämän muutoksia ja naisten selviytymistarinoita. Lopuksi annetaan neuvoja, kuinka selvitä työhaastattelussa, työelämässä ja eläkkeelle lähdössä.

Työtä katoaa, uutta syntyy

Alun läpileikkaus tutkijoiden ja asiantuntijoiden näkemyksistä tulevaisuuden työelämästä antaa ajattelemisen aihetta. Nykyisistä työtehtävistä katoaa arviolta noin kolmasosa digitalisaation ja kolmiulotteisen tulostamisen myötä seuraavan 20 vuoden aikana.

Kirjassa muistutetaan, että kone tarvitsee kuitenkin käyttäjänsä. Kun aiemmin ihminen käytti konetta apunaan, nyt ihmisestä tulee älykoneen työpari. Ihmisen viestinnästä 80 prosenttia on ei-sanallista, joten kone tarvitsee tulkin toimiakseen paremmin.

ILMOITUS

Päivi Lipponen siteerasi kirjan julkistamistilaisuudessa tutkija Jokke Eljalaa Suomalaisen työn liitosta:

– Sanottiin, että tietotekniikka vie työpaikat. Internet synnytti 1,5 työpaikkaa jokaista työpaikkaa kohti, joka katosi teknologian kehityksen myötä.

Tulevaisuuden työtä ja ammatteja pitää miettiä aivan toisista lähtökohdista kuin nykyisiä. Uusia ammatteja saattavat olla kirjan mukaan esimerkiksi järjestelijä, tiedonseuloja, teknologian inhimillistäjä, syrjäytymisenehkäisijä, kotilääkäri ja yleismies.

Ongelmana on tulevaisuudessakin työhön sitoutuminen. Jos on tarjolla vain pätkätöitä, sitoutuuko työntekijä työtehtäväänsä?

Lindroos muistutti, että yksin henkilöstövuokrausyritys Barona tekee noin 14 000 työsopimusta vuosittain, eli kahdeksan sopimusta tunnissa.

– Jos työtä shoppaillaan, voi olla vaikea löytää työhön sitoutuneita henkilöitä.

Nainenkin putoaa jaloilleen?

Naisten selviytymistarinoissa elämänmuutoksen saavat aikaan yt-neuvottelut, työhön väsyminen tai irtisanominen. Uuteen tarttumiseen ovat auttaneet tosiasioiden myöntäminen, ystävät ja verkostoituminen. Tätä kirjassa painotetaan moneen otteeseen.

Tutkimusten mukaan noin 45-vuotiaat naiset ovat parhainta työvoimaa, sillä he ovat sitoutuneita ja innovatiivisia. Kuitenkin irtisanotuista yli 42-vuotiaista naisista työllistyy vain 10–20 prosenttia, Lipponen harmittelee.

Kirja loppuosan luettelomainen ”Oppeja työelämään” on kirjan heikointa antia. Ohjeena on esimerkiksi, ettei kahviloissa kannata oleskella etätöitä tekemässä, koska se on kahvilayrittäjän pussista pois. Suurin osa ohjeista on tasoa ”opi tuntemaan itsesi”. Itsensä johtamisen taito on tärkeä.