Lehtikuva/Vesa Moilanen

Stubb lupaa ratkaisevia talouspäätöksiä lähiviikkoina. Paikallisella sopimisella on erityinen painoarvo.

Valtiovarainministeri Alexander Stubbin mukaan lähiviikkoina eletään hallituksen talouspolitiikan linjan ja sen onnistumisen kannalta ratkaisevia hetkiä.

– Hallitusohjelmassa on hahmoteltu ura kohti vakaamman julkisen talouden ja vahvemman työllisyyden Suomea. Meidän on tehtävä käänne kohti parempaa vielä kun ratkaisut ovat suomalaisten omissa käsissä, Stubb totesi Veronmaksajien Vero 2016 -päivillä.

Hallituksen yhteinen lähtökohta ovat 4 miljardin euron säästöt julkiseen talouteen ja rakenneuudistukset erityisesti työmarkkinoilla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suurilla rakenteellisilla uudistuksilla, kuten kilpailukykysopimuksella sekä sote-uudistuksella on vaikutuksia myös verotukseen.

Stubb piti ensisijaisen tärkeänä, että hallitus pitää finanssipolitiikan liikkumavaran ja keinovalikoiman omissa käsissään.

– Pidän mahdottomana ajatusta, että tässä taloustilanteessa hallitus rakentaisi koko talouspolitiikan perustansa epävarmojen odotusten varaan.

ILMOITUS

Paikallisella sopimisella suurin merkitys

Hallitus määrittelee keväällä, miten yhteiskuntasopimuksen vaikutusta julkiselle taloudelle voidaan laskea. Stubbin mukaan tällöin rakenteelliset uudistukset ovat määrittelyssä erityisen arvokkaita.

– Sopimuspohjassa tehdyn työn määrä lisääntyy, kun vuosittainen työaika pitenee 24 tunnilla. Tämä on iso askel eteenpäin. Myös Suomen palkkamalli, jossa muiden alojen palkanmuodostus seuraa viennille alttiiden alojen tasoa, on merkittävä ja tärkeä rakenteellinen uudistus.

– Erityisen painavan arvon hallitus on asettanut paikallisen sopimisen edistämiselle tulevalla työehtosopimuskierroksella. Sen merkitys työllisyystavoitteen toteutumisen kannalta on hallitusohjelman keinovalikoimasta kaikkein suurin. Siksi kunnianhimoinen paikallinen sopiminen toisi toteutuessaan näköalaa vahvempaan talouskasvuun ja runsaammin liikkumavaraa julkiseen talouteen, Stubb totesi.

Maakuntavero ei käy

Stubbin puheessa nousi jälleen esiin kokoomuksen ja keskustan erilinjaisuus sote-uudistuksessa. Hän muistutti hallitusohjelman linjauksesta, että kokonaisveroaste ei voi nousta, eikä työn verotus kiristyä. Myöskään maakuntaverotus ei innosta Stubbia.

– Olen vahvasti sitä mieltä, että näin pienessä maassa kaksi verotuksen tasoa riittää mainiosti. Koko uudistuksen tavoite on tuottaa suomalaisille tulevaisuudessa entistä laadukkaampia sosiaali- ja terveyspalveluita nykyistä tehokkaammalla hallinnolla, ei rakentaa ylimääräistä hallintoa. Kolmas veroporras ja maakuntien verotusoikeus löisivät tavoitteitamme korville monimutkaistamalla verotusta entisestään ja luomalla yhä lisää painetta työn verotuksen kiristymiselle, Stubb sanoi.

Stubb kertoi, että sote-uudistuksen on tarkoitus myös rahoitusratkaisun osalta edetä lähiviikkoina.