Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Tärkeä linjaus korkeimmalta oikeudelta.

Lakko-oikeuteen puuttuminen ei kuulu käräjäoikeudelle, linjasi korkein oikeus viimeviikkoisessa päätöksessään. Päätöksen mukaan työriidoissa yksinomainen toimivalta kuuluu työtuomioistuimelle. Yleisellä tuomioistuimella ole toimivaltaa kieltää työtaistelutoimenpidettä.

Korkein oikeus otti ratkaisullaan kantaa Helsingin käräjäoikeuden vuonna 2012 tekemään päätökseen, jolla se määräsi Finnairin toimihenkilöjärjestöt lopettamaan lakkonsa suolaisten sakkojen uhalla. Ammattiliitto Prota, Finnairin Teknisiä sekä Suomen lentovirkailijoita uhattiin 400 000 euron järjestökohtaisilla sakoilla.

SAK:n lakimies Jari Hellsten pitää korkeimman oikeuden päätöstä merkittävänä voittona työntekijöille.

– Päätös osoittaa, ettei työnantajilla ole oikeutta estää lakkoja käräjäoikeuden päätöksellä työehtosopimuksen ollessa voimassa. Työehtosopimuksiin liittyvät työtaistelut kuuluvat aina työtuomioistuimeen, Hellsten toteaa SAK:n verkkosivuilla.

Korkeimman oikeuden ratkaisua jouduttiin odottamaan neljä vuotta. Finnair sai aikoinaan turvaamispäätöksen käräjäoikeudesta yhdessä päivässä. Käräjäoikeus ei päätöstä tehdessään kuullut työntekijäosapuolta.

ILMOITUS

Lakko happani

Kolme Finnairin toimihenkilöjärjestöä käynnisti työtaistelun vastalauseena väen vähennyksiin johtaville suunnitelmille. Finnair oli ulkoistamassa moottorihuoltoa ja sopeuttamassa laitehuoltoa.

Lakko päättyi miljoonaluokan uhkasakkoihin.

Ammattiliitto Pro valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeus ei ottanut asiaa käsittelyyn, kuten työnantajajärjestö oli lausunnossaan hovioikeudelle esittänyt.

Pro valitti hovioikeuden menettelystä ja alkuperäisestä käräjäoikeuden turvaamispäätöksestä korkeimpaan oikeuteen. Ennakkopäätösluonteen vuoksi valituslupa myönnettiin ja asia pääsi käsittelyyn.

Työtuomioistuimen roolia hämärrettiin

Työoikeuden asiantuntijat ovat arvioineet työnantajien pyrkineen hämärtämään työoikeuden ja työtuomioistuimen roolia työrauhakysymyksissä viemällä riitoja käräjäoikeuteen.

Lisäksi useat oikeusoppineet katsoivat käräjäoikeuden turvaamispäätösten uhkaavan lakko-oikeutta. He huomauttivat, että ammatillinen yhdistymisoikeus, johon kuuluu myös lakko-oikeus, on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten suojaa nauttiva oikeus.