Hyvä lukija, Sinulla on uudistunut Kansan Uutiset -viikkolehti. Uskomme, että lehden profiili kirkastuu ja rooli mediakentässä selkiytyy muutoksen myötä. Viikkolehti on nyt Kansan Uutiset -viikkolehti. Historial-linen nimi otettiin käyttöön viime vuoden puolella jo verkkolehdessä. Tasaisesti kasvava kävijämäärä osoittaa muutoksen toimivan.

Koko mediakenttä on murroksessa, ja verkkolehtien merkitys kasvaa. Monet ovat visioineet verkon korvaavan paperilehden tulevaisuudessa. Paperilehti pitää kuitenkin pintansa, mutta sisällöt muuttuvat taustoittavaan suuntaan. Myös ensi vuonna 60 vuotta täyttävä Kansan Uutiset on kulkenut pitkän tien perinteisestä sanomalehdestä nykyiseen muotoonsa ajankohtaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita ja ilmiöitä taustoittavaksi mediaksi.

Vasemmistolainen Kansan Uutiset oli edelläkävijä 80-luvun alussa, jolloin viisaasti päätettiin perjantaisin ilmestyvän Viikkolehden perustamisesta sanomalehden rinnalle. Lehdessä tehtiin viisas ratkaisu – joskin taloudellisen pakon edessä – myös siirryttäessä sanomalehdestä viikkolehden ja verkkolehden julkaisemiseen.

Lukijat haluavat nopeaa tietoa verkkolehdestä. Klikkijournalismi ei riitä. Verkko on myös yhä enemmän taustoittava. Kansan Uutiset tarjoaa verkkolehdessä oman näkökulmansa uutisiin ja asioihin. Kasvavalla bloggarijoukolla on tässä merkittävä rooli.

Lehti jatkaa kiitosta saaneella linjalla. Taustoitamme asioita. Poliittiset ja yhteiskunnalliset asiat, ihmiset, ilmiöt ja kulttuuri ovat keskiössä. Kerromme ihmisten arkea liikuttavista asioista ja kokemuksista. Työelämän asiat ovat myös jatkossa merkittävässä roolissa. Ulkomaan taustajutuissa kerromme myös siitä, mistä ei kerrota muualla. Guardian-yhteistyö saa paljon kiitosta lukijoilta.

ILMOITUS

Olemme toimituksessa valmistelleet lehden uudistusta viime syksystä lähtien. Ennakoivaa työtä teimme jo tätä ennen. Olemme hyödyntäneet lukijatutkimustamme ja vasemmistoliiton jäsenille tehtyä kyselytutkimusta.

Nyt on Sinun vuorosi, hyvä lukija. Kansan Uutiset ei ole valmis. Tämä on yksi tarkastuspiste. Yhä hektisemmäksi muuttuvassa maailmassa on tärkeää, että saamme viestiä lukijoilta ja lehdestä kiinnostuneilta.

Pidä yhteyttä ja kerro ideasi meille.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi