”Minimitaso ei riitä ihmisille”.

Minimitason etiikka julkisissa palveluissa ja hallinnossa ei riitä kansalaisille. Asiasta Vaasan yliopistossa väitöskirjan tehneen Venla Mäntysalon mukaan julkiseen palveluun tarvitaan lisää oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta.

Julkisen palvelun etiikan kehittämiselle on julkisjohtamisesta väitöskirjan tehneen Mäntysalon mielestä Suomessa kysyntää.

– Luotettavan, avoimen ja korruptoimattoman hallinnon vaatimukset ovat kasvaneet. Julkisuudessa on ollut viime vuosina esillä erilaisia tapauksia, joissa näkyy, että edes niin sanottu eettisyyden minimi ei toteudu. Väärinkäytöksiä ilmenee edelleen, sanoo Mäntysalo ja viittaa esimerkiksi taannoisiin vaalirahoitussotkuihin tai Kittilän kunnan tilanteeseen.

Mäntysalon mielestä eettiseen johtamiseen, sen sääntöihin ja arvoihin pitäisi kiinnittää huomiota.

– Suomessa julkisen palvelun etiikka nojaa nykyään vahvasti lainsäädäntöön ja sääntöihin. Tarvetta on myös niin sanotun arvopohjaisen strategian vahvistamiseen. Julkisen palvelun etiikkaa tulisi vahvistaa myös arvojen ja eettisen johtamisen kautta, Mäntysalo opastaa.

ILMOITUS

Hänen mukaansa lainsäädäntö ei yksin riitä turvaamaan eettistä julkista palvelua, vaan tarvitaan laajempi eettisen toimintakulttuurin ja eettisen johtamisen asennemuutos.

Kansa kaipaa avoimuutta

Oikeudenmukaisuuden ja hallinnon avoimuuden toteutumisessa olisi parantamisen varaa, käy ilmi tutkimusta varten toteutetussa kansalaiskyselyssä.

– Hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista voitaisiin vahvistaa kansalaispalautteen huomioimisella, dialogilla ja osallistamisella. Vuoropuhelulle ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudelle on tarvetta eettisen hallinnon ja johtamisen kehittämisessä, Mäntysalo muistuttaa.

Hän täsmentää tarkoittavansa väitöksessään kaikkea julkisen palvelun etiikkaa ja arvioi, että väitöskirjan tutkimustulokset voivat olla kiinnostavia sekä hallinnon kehittämisen että julkisen johtamisen kannalta.

– Sekä julkisten että yksityisten työyhteisöjen pitäisi nostaa eettiset arvot ja pelisäännöt koko työyhteisöön. Eettisen johtaminen ja eettiset arvot pitäisi jalkauttaa kaikkiin organisaatioihin.