Lehtikuva/Markku Ulander

Paavo Väyrysen kansalaisaloite euroäänestyksestä siirtyi eduskuntaan.

Kansalaisaloitteen kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa allekirjoitti 53 425 suomalaista. Aloitteen alulle pannut Paavo Väyrynen vei sen eduskuntaan torstaina.

Väyrynen sanoi kansalaisaloitteen tähtäävän siihen, että Suomi eroaisi euroalueesta.

– Jos eduskunta yhtyy aloitteeseen, se kehottaa hallitusta valmistelemaan lain kansanäänestyksen järjestämiseksi. Kun Suomi on euroalueessa, ainoa mielekäs kansanäänestyksen aihe voi olla eroaminen siitä.

Väyrynen perustelee aloitetta sillä, että Suomi on kärsinyt jäsenyydestä euroalueessa Ruotsiin verrattuna. Vuoden 2008 jälkeen Ruotsin kansantalous on kasvanut yli 8 prosentilla ja Suomen pienentynyt 6 prosentilla.

– Nyt jäsenyytemme euroalueessa estää taloutemme tervehtymistä. Suomessa ei ole mahdollista toteuttaa sellaista sisäistä devalvaatiota, jonka avulla taloutemme lähtisi ripeään kasvuun.

ILMOITUS

Väyrynen ei usko vireillä olevan kilpailukykysopimuksen juuri kohentavan avoimen sektorin kilpailukykyä.

– Sopimus hyödyttää pääosin suljetun sektorin ja lähinnä palvelualojen yrityksiä. Ne eivät kuitenkaan palkkaa kovin paljon lisää väkeä, kun tuotteiden menekki ei heikon kotimaisen kysynnän vuoksi kasva.

Irtautumalla eurosta kilpailukykymme palautuu nopeasti, vientimme ja koko kansantaloutemme alkavat kasvaa ja kansalaisten elintaso kohota. Julkisen talouden kipeimmistä leikkauksista voidaan luopua, Väyrynen sanoi.